logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Stichting de Hooiberg – we zijn gestart

Borne 15 april 2021 | Beste vrienden van de Hooiberg,

We zijn gestart! Vorige week zijn onze 12 jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking gaan wonen in de Hooiberg in Borne. Wij zijn trots en dankbaar dat dit unieke ouderinitiatief is gelukt. Maar dat had niet gekund zonder de (financiële) hulp van familie, vrienden, relaties en lokale ondernemers. Echt overweldigend! Mede daardoor konden we de inrichting van de gezamenlijke huiskamer, de tuin en specifieke domotica (veiligheid) financieren. Allemaal ontzettend bedankt namens de 12 bewoners en alle ouders.

Postadres

Stichting de Hooiberg
Het Saalkinck 14
7625 PV Zenderen

Locatie-adres

Dorsvloer 25
7623 DX Borne

Bernadet Wieffer
06 – 47 54 71 66
info@hooibergborne.nl

Carel ten Dolle
06 – 13 29 87 40
info@hooibergborne.nl

We hebben een aantal bewoners gevraagd hun dankwoord te schrijven of te tekenen. In meegestuurd PFD bestand zien jullie daarvan het resultaat.

Dankwoord Hooiberg bewoners

Bij de abstracte kunst van Stijn hoort de volgende tekst volgens hem: ‘Ik vind het heel leuk, ik woon dichtbij mijn vader en moeder, dichtbij mijn werk. Bedankt voor de mooie tuin, de mooie keuken en de mooie huiskamer’.

Wij zullen op onze beurt klaar staan om onze kennis en ervaring te delen met andere ouders die soortgelijke plannen hebben.

De media (Borne Boeit en Dagblad Tubantia) kwamen op bezoek en schreven er een artikel over.

Borne Boeit

Tubantia

Nogmaals dank en we houden jullie op de hoogte hoe het wonen bevalt.

Vriendelijke groet,

Alle bewoners en ouders

Stichting de Hooiberg


Collecte van 2 t/m 8 november gaat niet door !

Binnen de collectegroep voor de Hooiberg is Corona vastgesteld. Dit betekent dat de Hooibergcollecte van 2 t/m 8 november tot nader order wordt uitgesteld.

Borne 18 oktober 2020 | Van 2 t/m 8 november organiseren enkele bewoners van de Wanne een collecte voor de in aanbouw zijnde Hooiberg. Er is nog geld nodig voor de inrichting binnen het gebouw als ook voor daar buiten.

Deze bewoners ( “wij zijn noabers van de Hooiberg”), willen daar graag een steentje aan bijdragen en organiseren in de directe omgeving van de Hooiberg een collecte.

Hiervoor is een vergunning bij de gemeente aangevraagd en inmiddels ook verleend.

Er zal gecollecteerd worden in de Wanne, de Dorsmolen, Dorsvloer, Boekweit, Gerst, Haver, Korenpad en Koolzaad. De initiatiefnemers hopen dat de collecte een mooi bedrag zal opleveren.

Energiebesparende maatregelen

Borne 15 oktober 2020€50,- geld-terug bij aanschaf energiebesparende maatregelen.

Inwoners van Borne die energiebesparende materialen zoals ledlampen, tochtstrippen, radiatorfolie of andere duurzame producten aanschaffen, worden hiervoor beloond.

Zij ontvangen tot €50,- euro als subsidie terug als ze meedoen met de actie Poen voor Groen.

Meedoen is heel simpel…

  • Meld je aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
  • Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
  • Dien de kassabon in op de actiesite
  • Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag
    (max. €50,-) terug op je bankrekening

Zodra het subsidiepotje van de gemeente leeg is, stopt de actie. Meer informatie en de actievoorwaarden vindt je op www.poenvoorgroen.nl

Geld-terug-actie Poen voor Groen verlengt !!! 

Omdat bouwmarkten en winkels sinds half december dicht zijn geweest en ook nu slechts mondjesmaat mensen mogen binnenlaten, hebben de deelnemende gemeenten besloten de actie Poen voor Groen te verlengen. Het blijft daarom ook na 31 maart mogelijk om kosteloos energiebesparende maatregelen te nemen in je woning. Poen voor Groen loopt in de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.

€50,- terug

Inwoners van deze zeven Twentse gemeenten konden tot nu toe al aanspraak maken op een subsidie van €50 voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld om energieverspillende lampen te vervangen door LED of om het warmteverlies uit de woning te beperken door het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie.

Geld over vanwege corona

De uitvoering van energiebesparingsactie liep door de Corona-maatregelen anders dan gepland. Tot aan de lockdown in december kochten duizenden huiseigenaren al energiebesparende maatregelen, dienden hun kassabon in en ontvingen € 50,= van het aankoopbedrag terug. Maar sinds de lock down maakten Twentse huiseigenaren nog maar mondjesmaat gebruik van Poen voor Groen. Er is daarom nog geld over! De gemeenten hebben dan ook besloten om Poen voor Groen te verlengen. Wel geldt ‘OP is OP’. Dus wees er snel bij !

Meedoen is simpel

Meedoen met Poen voor Groen kan eenvoudig. U koopt bij een deelnemende winkel materialen om voor uw woning energie te besparen. De kassabon dient ingediend te worden via de actiewebsite. Binnen enkele weken ontvangt tot maximaal € 50,= van uw aankoopbedrag terug.

Uw huis nog verder verduurzamen

Woningeigenaren die tips willen om energie te besparen kunnen advies vragen aan de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente. Dit kan bij een (coronaproof) huisbezoek of tijdens een van de online spreekuren die in verband met corona in het leven zijn geroepen. Uiteraard kunnen ook de deelnemende winkels helpen bij het kiezen van de juiste materialen.

Meer informatie

Mensen die mee willen doen aan Poen voor Groen kunnen alle informatie vinden op www.PoenvoorGroen.nl. Meer informatie over wooncoaches staat op www.duurzaamthuistwente.nl. Op de facebookpagina van Poen voor Groen is te zien hoeveel geld er nog beschikbaar is in de verschillende gemeenten.

Wateroverlast in de kruipruimtes

We kregen van meerdere inwoners van onze wijk de vraag of wij wisten waarom er op dit moment bij zoveel woningen in de kruipruimte water staat. Dit is vreemd omdat bij velen dit, zolang zij al in de wijk wonen, nog nooit eerder is gebeurd.

Bij diverse woningen zien we nu dat de bewoners het water zelf uit de kruipruimte weg pompen.

We hebben de gemeente gevraagd om uitleg. Het antwoord is inmiddels binnen. Overigens blijkt uit het document dat de gemeente ook info heeft gevraagd bij het waterschap en Twente Milieu. Die info is (nog) niet binnen.

Antwoord van de gemeente over klachten water in de kruipruimte van woningen.

Het klopt dat meerdere bewoners uit de Stroom Esch, vorige week, contact hebben gezocht met de gemeente inzake grondwateroverlast. Door Twente milieu, waterschap Vechtstromen en de gemeente zijn bewoners te woord gestaan. Namens gemeente Borne had ik contact met bewoners wonend in het Blauwgras, Vingergras en Struisgras. Bewoners gevraagd naar de waterstand onder in de kruipruimte, dat bedroeg circa 40 tot 50 cm onder vloerpeil. Verder gaven zij aan nooit grondwater onder de woning geconstateerd te hebben. 

Aanleiding: het heeft de afgelopen weken voort- en langdurig geregend. Jaarlijks staat in de winterperiode de grondwaterstand het hoogst. Door de hoeveelheid regen in de afgelopen periode en de aanvoer van het bovenstroomse water van de gemeenten Hengelo en Enschede staat de waterstand in de Bornsche beek hoger (beheerder waterschap Vechtstromen meet de waterstanden). Ook de aanliggende sloten en greppels stonden vol met water en de bodem is verzadigd door de langdurige regenval waardoor het water moeilijk infiltreert in de bodem. De genoemde straten liggen in de nabijheid van de Bornsche Beek. 

Oorzaak: door de hogere waterstand in de Bornsche beek heeft de drainage in de openbare ruimte (waarschijnlijk) geen mogelijkheid gehad tot een vrije waterlozing in de watergang. Hierdoor kan het grondwater, meer dan normaal, omhoog komen. Ook speelt de natte bodem en slechte infiltratie een rol bij de plaatselijke grondwateromstandigheden. Gemeente verwacht dat de drainage goed functioneert, jaarlijks reinigt Twente milieu het totale drainagesysteem. 

Verantwoordelijkheden: Fluctuatie van het grondwater is een natuurlijke situatie, zomers staat het grondwaterpeil lager dan in de winter. De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwater in de openbare ruimte. Op perceelniveau is dat de eigenaar. Bij problemen is gemeente Borne wel het aanspreekpunt en analyseert de situatie. Indien nodig wordt het waterschap ingeschakeld. Vorige week heeft gemeente Borne (na meerdere meldingen) de situatie voorgelegd bij waterschap Vechtstromen. Waterschap deelde mede onderzoek te doen en de bevindingen te delen. Borne heeft van het waterschap nog geen reactie ontvangen.

Vervolg: Borne zal de situatie in de komende periode evalueren en informatie over de situatie opvragen bij Twente milieu en waterschap Vechtstromen.

Met vriendelijke groet,

Stef van Wanrooij

Laatste nieuws van gemeente over wateroverlast

Twente Milieu heeft vastgesteld dat er problemen waren met de afvoerende leiding waar de drainage op aangesloten is. Uit onderzoek bleek dat uit het uitstroompunt in de sloot nabij de Weideplas  geen water kwam. Vanaf het Struisgras zijn alle putten  nagelopen.

Deze stonden compleet vol met water. Ter hoogte van de Weerselosestraat/Pampagras was de put weer leeg. De leiding is vervolgens doorgespoten door de reiniger van  Twente Milieu. Daarmee hebben ze de leiding voor een deel weer open gekregen.

Het systeem is nu leeg en de drainage loopt weer goed. Er zal nu al een verbetering te zien moeten zijn. Dat gaat Twente Milieu nog nakijken. Het onderliggende probleem van de verstopping wordt nog nader onderzocht. Met camera zal dit probleem worden opgezocht en verholpen.  

Zodra meer duidelijk is zal de wijkvereniging dat horen.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid