logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Stichting de Hooiberg – we zijn gestart

Borne 15 april 2021 | Beste vrienden van de Hooiberg,

We zijn gestart! Vorige week zijn onze 12 jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking gaan wonen in de Hooiberg in Borne. Wij zijn trots en dankbaar dat dit unieke ouderinitiatief is gelukt. Maar dat had niet gekund zonder de (financiële) hulp van familie, vrienden, relaties en lokale ondernemers. Echt overweldigend! Mede daardoor konden we de inrichting van de gezamenlijke huiskamer, de tuin en specifieke domotica (veiligheid) financieren. Allemaal ontzettend bedankt namens de 12 bewoners en alle ouders.

Postadres

Stichting de Hooiberg
Het Saalkinck 14
7625 PV Zenderen

Locatie-adres

Dorsvloer 25
7623 DX Borne

Bernadet Wieffer
06 – 47 54 71 66
info@hooibergborne.nl

Carel ten Dolle
06 – 13 29 87 40
info@hooibergborne.nl

We hebben een aantal bewoners gevraagd hun dankwoord te schrijven of te tekenen. In meegestuurd PFD bestand zien jullie daarvan het resultaat.

Dankwoord Hooiberg bewoners

Bij de abstracte kunst van Stijn hoort de volgende tekst volgens hem: ‘Ik vind het heel leuk, ik woon dichtbij mijn vader en moeder, dichtbij mijn werk. Bedankt voor de mooie tuin, de mooie keuken en de mooie huiskamer’.

Wij zullen op onze beurt klaar staan om onze kennis en ervaring te delen met andere ouders die soortgelijke plannen hebben.

De media (Borne Boeit en Dagblad Tubantia) kwamen op bezoek en schreven er een artikel over.

Borne Boeit

Tubantia

Nogmaals dank en we houden jullie op de hoogte hoe het wonen bevalt.

Vriendelijke groet,

Alle bewoners en ouders

Binnenkort niet meer betalen voor

veilige verwijdering aardgasaansluiting

Borne 27 november 2020 | Steeds meer woningeigenaren willen een duurzame warmtevoorziening en besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij huishoudens die geen aardgas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen. Minister Wiebes komt inwoners nu tegemoet: binnenkort hoef je niet meer te betalen voor een veilige verwijdering van je aardgasaansluiting.

Veilig verwijderen
Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat verzegelen van de aansluiting -een tijdelijke afsluiting- op termijn niet veilig is. Voor de consument is dit nu een kosteloze oplossing. Bij wie definitief van het aardgas af wil, wordt de volledige aansluiting verwijderd. Volgens de minister is volledige verwijdering van de aansluiting de enige manier om een woning aardgasloos te maken. 

Steeds meer mensen zonder aardgas
De netbeheerders mogen de kosten voor het volledig verwijderen van de gasaansluiting nu gaan verrekenen in het aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op. 

Vanaf 1 maart 2021
In februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting te verdelen. Consumenten die van het gas af gaan zouden dan de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten mochten de netbeheerders verrekenen in het periodieke aansluittarief gas. Het nieuwe besluit van de minister zorgt ervoor dat niet de helft, maar de volledige kosten worden verrekend in het periodieke aansluittarief gas. De procedure voor de aanpassing van de Gaswet volgens de 50/50-regeling loopt al. Deze wordt aangepast. De regeling moet nog door een aantal wettelijke procedures. Naar verwachting hoeven consumenten die vanaf 1 maart 2021 hun gasaansluiting laten verwijderen niet meer een apart eenmalig tarief te betalen voor de verwijdering van hun gasaansluiting.

Geen kerstboomverbranding januari 2021

Borne 25 november 2020 | Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de kerstboomverbranding die we jaarlijks houden in onze wijk zal dit keer NIET plaatsvinden. Het coronavirus gooit roet in het eten.

We hebben er lang over nagedacht en we hebben afgewacht hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt in Nederland. Daarbij zijn er natuurlijk altijd de richtlijnen van de RIVM, waar wij ons te allen tijde aan zullen moeten houden als organisatie. Nu met de laatste ontwikkelingen rest ons niets anders dan te gaan voor de veiligheid van u allen, de inwoners van onze mooie wijk Stroom-Esch.

De vraag blijft natuurlijk wat er dit jaar moet gebeuren met al de kerstbomen. Het zijn er jaarlijks toch zo’n vijf- tot zeshonderd. Hiervoor hebben we de gemeente benaderd en zij geven aan dat U uw kerstboom in stukken kunt zagen of knippen en gewoon in de groene bak af kunt laten voeren. Het afvoeren van de kerstbomen gebeurt in geheel Borne op deze wijze.

We hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer een kerstboomverbranding  kunnen organiseren.

Ondanks deze bijzondere tijd, wensen we u namens alle vrijwilligers van de kerstboomverbranding op de eerste plaats een goede gezondheid toe en alvast fijne feestdagen. 

Gevaarlijke kruising en te snel rijden

Borne 24 november 2020 | Nu de dagen weer korter worden krijgen we weer regelmatig klachten van wijkbewoners over de gevaarlijke kruising van de hoek Weerselosestraat/Blauwgras bij het verhoogde fietspad Oude Weerseloseweg.

Wij hebben al langer aangedrongen bij de gemeente voor het veiliger maken van deze kruising. Dat heeft o.a. geleid tot het verwijderen van te hoog groen dat zicht belemmerend  werkte, het laag houden van de begroeiing en het plaatsen van waarschuwingsborden. Aanpassingen die weliswaar meehelpen bij het  wat veiliger maken maar nog steeds onvoldoende zijn.

Er spelen twee klachten:

  • Wie de wijk inrijdt en rechtsaf het Blauwgras inrijdt moet eerst stoppen voor het verhoogde fietspad kan worden overgestoken. Op zich niets mis mee maar voor deze bestuurders is het zicht naar rechts ronduit slecht. Men moet a.h.w recht voor het fietspad staan om goed zicht te hebben maar dat is gezien de beperkte ruimte haast onmogelijk. Zeker nu de avonden weer langer worden, wordt het steeds lastiger aankomend fietsverkeer van rechts te zien aankomen.


  • Door het groeiend aantal e-bikes en de elektrische fietsen  die high speed kunnen rijden wordt op de kruising met te hoge snelheid gereden. In principe heeft de fietser hier voorrang maar de snelheid aanpassen bij het benaderen van een onoverzichtelijke kruising mag van elke verkeersdeelnemer, dus ook de fietser worden verwacht.

 

Ons bereiken berichten dat er nog steeds te veel kleine of bijna ongelukken gebeuren waarbij de automobilist de fietser over het hoofd heeft gezien. Vaak worden de gevolgen onderling opgelost en komt de politie daar niet bij.

Er zijn voorzieningen waarbij de automobilist met lichtsignalen wordt gewaarschuwd voor aankomend fietsverkeer. Het zou een mooie aanvulling zijn op de maatregelen die de gemeente inmiddels heeft gerealiseerd.

Het te snel rijden in de Weerselosestraat m.n. het gedeelte van de Stroomeschlaan richting Saasveld en ook in de Stroomeschlaan blijft voor de aanwonenden een grote bron van zorg. De wijkvereniging deelt deze zorg en we zullen er dan ook in ons overleg met het College weer nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Onderhoud Weideplas laat te wensen over

Borne 30 oktober 2020Al enkele jaren wordt er in de maand september met de gemeente en het Waterschap  een evaluatiegesprek gehouden met een delegatie van de aanwonenden van de Weideplas en de wijkvereniging.

De bedoeling van deze gesprekken is om te evalueren of de gemaakte afspraken voor de onderhoudswerkzaamheden van de Weideplas wel goed worden nagekomen.

Aanvankelijk waren partijen daarover wel tevreden maar vorig jaar september zijn ongenoegens geuit over de staat van onderhoud.Toen is beterschap beloofd maar ook dit jaar is het weer ruim onder de maat.

Afgesproken is dat stukken riet die in het verlengde liggen van de paden die naar de vijver lopen 3 tot 4 keer per jaar worden gemaaid en dus kort worden gehouden.

De hoofdreden is dat het zicht op het water gedeeltelijk in tact blijft en de omwonenden niet tegen alleen maar een hoge rietkraag aankijken.

Onderhoud1
Onderhoud3

Voor het eiland geldt hetzelfde. Een groot deel van het eiland zou kort gehouden worden om het zicht op de fontein goed te houden. Het is dus niet de bedoeling dat de straal water uit hoog riet tevoorschijn komt.

Delen van het riet zowel langs de oevers als op het eiland worden 1 keer per jaar gemaaid. Dis is van belang voor alle (water)vogels e.d. die zich hierin kunnen nestelen.

Het overleg van september dit jaar kon vanwege corona helaas niet doorgaan. Wel heeft de gemeente toegezegd haar best te zullen doen nog voor het eind van het jaar onderhoud te zullen laten uitvoeren.

Inmiddels heeft Twente Milieu en het Waterschap het achterstallig onderhoud van de Weideplas conform gemaakte afspraken hersteld. Zowel de rietkraag om de vijver als het eiland zien er weer netjes uit.

Frans Edelijn

Stichting de Hooiberg


Collecte van 2 t/m 8 november gaat niet door !

Binnen de collectegroep voor de Hooiberg is Corona vastgesteld. Dit betekent dat de Hooibergcollecte van 2 t/m 8 november tot nader order wordt uitgesteld.

Borne 18 oktober 2020 | Van 2 t/m 8 november organiseren enkele bewoners van de Wanne een collecte voor de in aanbouw zijnde Hooiberg. Er is nog geld nodig voor de inrichting binnen het gebouw als ook voor daar buiten.

Deze bewoners ( “wij zijn noabers van de Hooiberg”), willen daar graag een steentje aan bijdragen en organiseren in de directe omgeving van de Hooiberg een collecte.

Hiervoor is een vergunning bij de gemeente aangevraagd en inmiddels ook verleend.

Er zal gecollecteerd worden in de Wanne, de Dorsmolen, Dorsvloer, Boekweit, Gerst, Haver, Korenpad en Koolzaad. De initiatiefnemers hopen dat de collecte een mooi bedrag zal opleveren.

Energiebesparende maatregelen

Borne 15 oktober 2020€50,- geld-terug bij aanschaf energiebesparende maatregelen.

Inwoners van Borne die energiebesparende materialen zoals ledlampen, tochtstrippen, radiatorfolie of andere duurzame producten aanschaffen, worden hiervoor beloond.

Zij ontvangen tot €50,- euro als subsidie terug als ze meedoen met de actie Poen voor Groen.

Meedoen is heel simpel…

  • Meld je aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
  • Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
  • Dien de kassabon in op de actiesite
  • Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag
    (max. €50,-) terug op je bankrekening

Zodra het subsidiepotje van de gemeente leeg is, stopt de actie. Meer informatie en de actievoorwaarden vindt je op www.poenvoorgroen.nl

Geld-terug-actie Poen voor Groen verlengt !!! 

Omdat bouwmarkten en winkels sinds half december dicht zijn geweest en ook nu slechts mondjesmaat mensen mogen binnenlaten, hebben de deelnemende gemeenten besloten de actie Poen voor Groen te verlengen. Het blijft daarom ook na 31 maart mogelijk om kosteloos energiebesparende maatregelen te nemen in je woning. Poen voor Groen loopt in de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.

€50,- terug

Inwoners van deze zeven Twentse gemeenten konden tot nu toe al aanspraak maken op een subsidie van €50 voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld om energieverspillende lampen te vervangen door LED of om het warmteverlies uit de woning te beperken door het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie.

Geld over vanwege corona

De uitvoering van energiebesparingsactie liep door de Corona-maatregelen anders dan gepland. Tot aan de lockdown in december kochten duizenden huiseigenaren al energiebesparende maatregelen, dienden hun kassabon in en ontvingen € 50,= van het aankoopbedrag terug. Maar sinds de lock down maakten Twentse huiseigenaren nog maar mondjesmaat gebruik van Poen voor Groen. Er is daarom nog geld over! De gemeenten hebben dan ook besloten om Poen voor Groen te verlengen. Wel geldt ‘OP is OP’. Dus wees er snel bij !

Meedoen is simpel

Meedoen met Poen voor Groen kan eenvoudig. U koopt bij een deelnemende winkel materialen om voor uw woning energie te besparen. De kassabon dient ingediend te worden via de actiewebsite. Binnen enkele weken ontvangt tot maximaal € 50,= van uw aankoopbedrag terug.

Uw huis nog verder verduurzamen

Woningeigenaren die tips willen om energie te besparen kunnen advies vragen aan de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente. Dit kan bij een (coronaproof) huisbezoek of tijdens een van de online spreekuren die in verband met corona in het leven zijn geroepen. Uiteraard kunnen ook de deelnemende winkels helpen bij het kiezen van de juiste materialen.

Meer informatie

Mensen die mee willen doen aan Poen voor Groen kunnen alle informatie vinden op www.PoenvoorGroen.nl. Meer informatie over wooncoaches staat op www.duurzaamthuistwente.nl. Op de facebookpagina van Poen voor Groen is te zien hoeveel geld er nog beschikbaar is in de verschillende gemeenten.

Nieuws september 2020


Jaarvergadering

De jaarvergadering die in maart niet is doorgegaan i.v.m. Corona zal worden gehouden op dinsdag 10 november a.s. aanvang 19.30 uur. Het zal een zakelijke vergadering worden zonder gezellige activiteit na afloop. Aanmelden voor deze vergadering is verplicht. De vergadering zal gehouden worden met inachtneming van de RIVM regelgeving en 1 1/2m afstand houden van elkaar.

Lampionoptocht

De lampionoptocht zal dit jaar niet worden georganiseerd. Het bestuur van de wijkvereniging ziet geen mogelijkheid om deze sfeervolle activiteit met vele ouders en kinderen te organiseren waarbij de 1 ½ meter afstand van elkaar houden kan worden gewaarborgd.

Nieuwjaarsduik

De jaarlijkse Nieuwjaarsduik die gepland stond op 1 januari 2021 gaat niet door.


Het aantal deelnemers en de vele wijkbewoners die de duik komen bezoeken maken het onmogelijk om de onderlinge afstand van 1 ½ m te waarborgen.

Koersbal en koffieochtend

Beide activiteiten van de werkgroep 50+ worden vooralsnog niet opgestart. De koffieochtend die doorgaans door zo’n 15 personen wordt bezocht en juist bedoeld is voor de sociale contacten is onmogelijk te organiseren met 1 ½ m afstand houden van elkaar. Dit geldt evenzo voor het koersbal.

Repair cafe

De werkgroep repair cafe heeft besloten dat er tot januari 2021 nog niet zal worden gestart. De werkgroep vindt de risico’s te groot. In januari zal weer worden overlegd of herstart dan wel mogelijk is.

Creatief cafe

Het creatief cafe gaat voorlopig nog niet van start. Het is nog onduidelijk wanneer herstart wel mogelijk is. Dit is afhankelijk van hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt.

Nieuws juni 2020


Oud Papier

De laatste dinsdag van juni is er weer oud papier in onze wijk opgehaald. In verband met de vakantie zal dat in juli niet gebeuren. De laatste dinsdag van augustus kunt u uw oud papier weer vanaf 18.00 uur aan een van de straten zetten waar het papier wordt opgehaald.

Insecten hotel

Langs de Bornsche Beek dicht bij de Wanne is een insecten hotel geplaatst. Het is aangeboden door de firma Heymans en Schreder ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste ledverlichting armaturen in onze wijk. Inmiddels is de hele wijk voorzien van nieuwe openbare verlichting en wij hebben tot nu toe alleen maar positieve berichten uit de wijk ontvangen. Een lang slepende kwestie is hiermee eindelijk opgelost.

Hooiberg

De werkzaamheden aan de Hooiberg zijn in volle gang. De contouren worden steeds beter zichtbaar. Verwacht wordt dat de Hooiberg begin 2021 klaar zal zijn.

Nieuw hekwerk

Bij de brug over de Bornsche Beek (Weerselosestraat) heeft het Waterschap een nieuw en fraai hekwerk geplaatst. Het ziet er degelijk en fraai uit, Een aanwinst voor de wijk.

Viskoepel

Op 10 juni is de viskoepel weer geopend. Deze heet nu Puur Vis en Zo. We wensen de nieuwe eigenaren succes toe.

Corona

Het eetpunt op dinsdagmiddag en de ochtendgym op maandag zijn inmiddels weer opgestart. Beide onderdelen zijn zodanig opgezet dat de onderlinge afstand van de deelnemers altijd 1 ½ meter bedraagt. De RIVM richtlijnen worden .nageleefd. De werkgroep Repair Cafe onderzoekt of weer opstarten mogelijk is. Dit besluit zal binnenkort worden genomen.

Vijver

Omdat we ontevreden zijn over het onderhoud van de grote vijver de Weideplas hebben we hierover contact opgenomen met de gemeente. Het onderhoud van het eiland valt onder Twente Milieu en de oevers van de vijver worden onderhouden door het Waterschap. De gemeente heeft toegezegd hier werk van te maken.

Wijkplan

Voor het nieuwe wijkplan hebben we zo’n 30 voorstellen gekregen van wijkbewoners. We zijn met deze betrokkenheid vanuit de wijk erg blij. Door Corona heeft de verdere uitwerking van het wijkplan een hele tijd stil gelegen. Na de zomervakantie pakken we de draad weer op.

Raad van State

Dinsdag 7 juli was er een zitting van de RvS waar bezwaar van de fam. Hoedemaker aan de orde is geweest. Het bezwaar ging over de toekenning van de gemeente om Kuiphuis (varkensstal) toe te staan er 500 biologische varkens te houden. Omdat deze varkens veelal buiten zijn en zich op een afstand  van 50 meter van de woning van Hoedemaker bevinden wordt door Hoedemaker gesteld dat de geuroverlast boven de toelaatbare grens komt. De RvS zal zich hier binnenkort over uitspreken.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid