logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Wijkkrant

Het bestuur van de wijkvereniging heeft onlangs besloten om met het uitgeven van onze full colour wijkkrant, die drie keer per jaar wordt uitgegeven te gaan stoppen.

In verband met Corona is de wijkkrant in 2020 twee keer uitgegeven. Omdat de adverteerders voor drie uitgaven hebben betaald, geven we dit jaar nog een wijkkrant uit.

We gaan proberen om de adverteerders bereid te vinden hun advertentie op onze geheel vernieuwde website te willen plaatsen.

We gaan stoppen met de uitgifte van de wijkkrant omdat we inmiddels veel gebruik maken van de social media (Facebook en Instagram) en onze website altijd actueel houden.

De informatie die in onze wijkkrant staat is  voor het merendeel daarom dikwijls “oud” nieuws.

Korte nieuwsfeiten worden met regelmaat op de social media gezet en wat uitvoeriger toegelicht op de website.

Kortom voor het bestuur reden om de informatie naar onze wijkbewoners, nadat de laatste wijkkrant is uitgegeven,  alleen nog via de digitale kanalen te laten verlopen.

Beste lezer,

Wellicht heeft u deze week in de lokale media van Borne iets gelezen over het proejct Borne Bloeit. Het community art project in het kader van het Textiel Festival Twente 2021. Daarin roepen we iedereen op om bloemen, planten of grassen van textiel te maken. Dat kan individueel of in groepsverband. Voor uw organisatie kan het interessant zijn om hieraan deel te nemen. Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief.

Energie van Borne

Meepraten op – energievanborne.nl

Inwoners van Borne kunnen meepraten over energiebesparing, aardgasvrij worden en duurzame opwek van energie. Dit kan op het hernieuwde platform energievanborne.nl. Hier staat volop informatie en mogelijkheid om ideeën in te brengen, mee te praten en reactie te geven. Daarnaast helpt het platform inwoners met energie te besparen en kan een afspraak met een wooncoach gemaakt worden. Energievanborne.nl is een initiatief van de gemeente Borne i.s.m. verschillende partners als DIBO en BBO.

Reageren en meedoen

Bezoekers van het nieuwe platform kunnen reageren, meedoen aan polls of zich opgeven om mee te doen aan de eerste Wijkuitvoeringsplannen (WUP). In een WUP zoeken inwoners samen met gemeente het uiteindelijke alternatief van aardgas in hun eigen wijk. Met de eerste wijkuitvoeringsplannen zal dit jaar gestart worden. Bezoekers kunnen op het platform ook terecht met vragen of suggesties over energiebesparing, aardgasvrij worden en het opwekken van duurzame opwek energie.

 

Volop samenwerking

Het uitgangspunt in Borne is dat inwoners altijd mee kunnen denken. In februari hebben zo’n 85 inwoners zich aangemeld om mee te denken over waar zonne- en windenergie opgewekt zou kunnen worden. En met de zienswijzen op de concept Energievisie van Borne wordt een aangepaste versie gemaakt. Daarnaast praten verschillende wijkverenigingen al mee over de overgang van aardgas naar duurzame warmte. En tal van sportverenigingen hebben in februari tasjes met informatie over energiebesparing langs de deuren gebracht. Om nu ook beter digitaal met inwoners ‘in gesprek te gaan’, is het interactieve platform energievanborne.nl opgericht.

Hoe verder na Corona ?

De wijkvereniging heeft afspraken gemaakt met RTV Borne om met behulp van promotie, na Corona, weer voortvarend aan de slag te kunnen met al onze activiteiten. Na lange tijd van stilstand van deze activiteiten is het de bedoeling onze wijkbewoners weer enthousiast te maken om weer mee te gaan doen.

Met name is de inzet van alle vrijwilligers daarvoor van groot belang. Dit meedoen kan gaan over onze reeds bestaande activiteiten maar ook zullen we proberen enkele nieuwe activiteiten te realiseren.

RTV Borne zal promotiefilmpjes maken waarvan we hopen dat deze bijdragen aan een goede herstart na Corona. Ook zal RTV Borne proberen mede door goede pr ons ledenaantal wat op te krikken. Ons leden aantal is de laatste jaren redelijk stabiel maar een flink aantal leden meer die jaarlijks slechts €5 lidmaatschap betalen moet mogelijk zijn.

Het in gang gezette project is gesubsidieerd door de provincie Overijssel en loopt tot eind 2021.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid