logo2

Wijkvereniging

Wijknieuws

Snoeiwerk bomen grenzend aan percelen Pinksterbloem en Blauwgras

Borne 11 november 2021

Grenzend aan particuliere percelen, gelegen aan de Pinksterbloem en Blauwgras staat een rij monumentale bomen. Deze bomen gaan de komende tijd worden gesnoeid.

Daarbij is aandacht voor dode takken en laaghangende takken, die overhangen in de tuinen aan de Pinksterbloem en Blauwgras.

De werkzaamheden worden in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerd door de firma SEKO Boomverzorging uit Raalte. De werkzaamheden starten naar verwachting maandag 15 november en zullen ongeveer een week duren.

Er wordt gewerkt met een hoogwerker vanuit de percelen van Staatsbosbeheer, of zo nodig, met klimmers. Staatsbosbeheer en SEKO Boomverzorging doen haar best de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast voor de buurt uit te voeren.

Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u contact opnemen met boswachter Marc Kuijer.

m.kuijer@staatsbosbeheer.nl of 06 – 510 664 56.

Wandelgesprek met burgemeester Jan Pierik

Borne 15 september 2021 | Wandelgesprek met burgemeester Jan Pierik in de wijk Stroom Esch.

Omdat we wat later zijn gestart hebben we besloten  op de fiets gegaan om er zeker van te zijn dat we alle geplande plekken zouden kunnen bezoeken.

Start ontmoetingsruimte de Wanne. Ik heb Jan onze ontmoetingsruimte laten zien en verteld hoe e.e.a. is geregeld met Welbions.

Hierna hebben we de Hooiberg en omgeving bekeken en uitgelegd hoe het proces van beginfase tot realisatie is verlopen. Jan vond het mooi dat ook de omwonenden zo enthousiast zijn.

Van daar naar de hoek Korenpad/Haver gegaan. Hier klagen de bewoners al vanaf het voorjaar over slecht zicht. Geregeld is gevraagd dit probleem op te lossen. Tot op heden gebeurt er niets. Jan was het met de bewoners eens en heeft een foto gemaakt van de situatie en gezegd het te zullen oppakken.

Hierna langs de Weideplas gegaan. Jan uitgelegd hoe de begroeiing rond de vijver van begin af aan na de renovatie volledig is misgegaan. Gesproken over de afspraken met Waterschap, Gemeente, Twente Milieu, omwonenden en wijkvereniging. Op dit moment ziet alles er verzorgd uit.

Van de Weideplas naar de vindplaats van Boris en ket kunstwerk. Heb verteld over het proces van Boris in de Stroomesch en Boris in het centrum en waarom wij de enig juiste plek voor een kunstwerk van Boris bij de vindplaats vinden.

Fietsend naar de Stroomeschlaan gesproken over de houtduivenplaag die voor vele bewoners aan de rand van Stroom Esch voor veel overlast zorgt. We komen hierop terug in het jaarlijks college/wijkvereniging overleg.

In de Stroomeschlaan en de Weerselosestraat vooral gesproken over de te hoge snelheid, veel te grote voertuigen en voorkeur voor 30 km wegen in de hele wijk. Ook handhaving is genoemd. Voorgesteld is om dit ook met de verkeersdeskundige Joachim Wissink te bespreken.  Jan begrijpt de overlast.

Hierna naar de woonwagenlocatie gefietst. Gesproken over de ontwikkeling van nieuwe plekken in Borne waar volgens zeggen in oktober meer duidelijkheid over komt. De lege plek aan het Blauwgras die al jaren leeg staat, staat in contrast met het ontwikkelen van nieuwe plekken. Heb Jan verteld dat er in de loop der jaren diverse plannen voor deze locatie zijn besproken. Ook externe bureaus hebben zich er mee bezig gehouden.  Tot op heden nog geen resultaat.

Van de woonwagenlocatie naar de omgeving Iemnschelf waar met subsidie van de provincie  een speelterrein is aangelegd met houten speelattributen. Voor de kinderen een mooie plek.

Hierna naar de hoek Weerselosestraat/Blauwgras (locatie met de hoge drempel). Situatie uitgelegd en aangegeven wat er zo al is gedaan om de veiligheid te verbeteren. Een veiligheid die nog steeds niet optimaal is. Jan onderschreef de wens om meer veiligheid en wist ook te melden dat naar deze kruising al door meerdere deskundigen is gekeken. De locatie is moeilijk aan te passen i.v.m. aanwezige ruimte, Alle verbetervoorstellen zijn welkom.

Van dit punt naar de verbrede bocht in de Weerselosestraat en de aangelegde fietsstroken.  Een aanzienlijke verbetering van deze bocht maar fietser en zwaar verkeer gaan hier gelijktijdig nog steeds niet samen.

Na deze locatie was het 16.00 uur hebben we de rondgang op de afgesproken tijd beeindigd.

In algemene zin ook besproken dat we als wijkvereniging veel zijn/worden betrokken bij ontwikkelingen in de wijk. Op de informatieavonden voor de betrokken bewoners (vaak in de Wanne) was ook de wijkvereniging als gesprekspartner aanwezig. Voorbeelden van deze betrokkenheid zijn o.a. ontwikkeling Hooiberg, invulling winkels Dorsvloer, herinrichting Weideplas, verwijderen overlast gevende bomen op meerdere plekken in de wijk, verkeerssituaties , onderhoud groen enz.

Opstart Repair Café Stroom Esch

Borne 9 september 2021 | Repair Café weer van start

Zaterdag 25 september gaat het repair cafe weer van start. De vrijwilligers die al het reparatiewerk verzorgen gaan weer aan de slag met inachtneming van de coronaregels.

In ontmoetingsruimte “de Wanne” komen verschillende techneuten en vrijwilligers elke laatste zaterdag van de maand bij elkaar.

Alles mag ter reparatie aangeboden worden zolang men het apparaat, textiel of speelgoed zelf mee kan nemen.

Nieuw in het Repair Café is, dat er iemand aanwezig is met een naaimachine voor het repareren van textiel.

Inwoners van Borne en omgeving maken graag gebruik van deze duurzame reparatie service. Repair Café Stroom Esch voorziet al 8 jaar in een behoefte en start weer vanaf a.s. zaterdagmorgen 25 september 2021.

Wanneer een defect apparaat weer gered kan worden dan mag er een vrije gift in de daarvoor bestemde bus gedaan worden.

Het vernieuwde onderdeel wordt bij u in rekening gebracht.

De reparatie vindt plaats onder het toeziend oog van de desbetreffende eigenaar die tussentijds even kan genieten van een kop koffie (te verkrijgen tegen een kleine vergoeding).

I.v.m de dan geldende Coronaregels is er een aangepaste ontvangst van niet meer dan 10 klanten per keer naar binnen.

Ons motto is:

We kunnen misschien niet elk defect herstellen, maar we proberen het in elk geval. Weggooien kan immers altijd nog.”

Via deze weg willen we ook een oproep doen aan vrijwilligers die willen helpen met repareren of gastvrouw zijn binnen ons Repair Café. Wij hebben te bieden: een leuke groep van mannen en vrouwen van diverse leeftijden en achtergronden. Voel je welkom!

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid