logo2

Wijkvereniging

Wijkkrant, website en facebook

De doelen voor de wijkkrant, website en facebook zijn met name gericht op de Stroom Esch.

De krant gaat over:

  • Wat er speelt binnen de wijkvereniging (o.a. “Van de voorzitter”)
  • Actuele zaken, die spelen in de Stroom Esch
  • Verhalen van mensen uit de wijk, hun onderneming, of interesse

Er zijn vaste rubrieken, zoals:

  • Adressen van de wijkvereniging
  • Hermandit Hermandat (info van de wijkagent)
  • Geef de pen door
  • De kinderkrant

De krant verschijnt geheel in kleur 3x per jaar (eind februari, eind juni en eind november). De redactieleden van de krant vergaderen ongeveer 6 weken voordat de wijkkrant uitkomt. Dan wordt samen met de vormgeefster besproken wie welk stukje schrijft. Dat kan zijn naar a.l.v. eigen observatie, met behulp van een interview, of opgezochte informatie.

Wijkbewoners kunnen ook kopij mailen naar : wijkkrant@stroomesch.nl

De krant wordt in elkaar gezet door de vaste vormgeefster.


Verspreiding en acquisitie van de wijkkrant

Wanneer de krant van de drukker komt, is er een vaste groep van 19 vrijwilligers die de kranten rond brengt. De krant wordt op alle adressen in de Stroom Esch bezorgd.

Degene die dit organiseert zorgt ook voor het onderhouden van contacten met de adverteerders.

Kosten voor het adverteren in 3 edities van de wijkkrant (in kleur en op A5 formaat):

Hele buitenkaft      € 150,-
Hele binnenkaft     € 140,-
Hele pagina            € 125,-
Halve pagina          € 75,-
Kwart pagina          € 50,-

Digitale wijkkranten

Wijkkrant december 2020

Wijkkrant november 2019

Wijkkrant juni 2019

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid