logo2

Wijkvereniging

Groenbeleid

Onderhoud Weideplas

Al enkele jaren wordt er in de maand september met de gemeente en het Waterschap  een evaluatiegesprek gehouden met een delegatie van de aanwonenden van de Weideplas en de wijkvereniging.

De bedoeling van deze gesprekken is om te evalueren of de gemaakte afspraken voor de onderhoudswerkzaamheden van de Weideplas wel goed worden nagekomen.

Aanvankelijk waren partijen daarover wel tevreden maar vorig jaar september zijn ongenoegens geuit over de staat van onderhoud.

Afgesproken is dat stukken riet die in het verlengde liggen van de paden die naar de vijver lopen 3 tot 4 keer per jaar worden gemaaid en dus kort worden gehouden.

De hoofdreden is dat het zicht op het water gedeeltelijk in tact blijft en de omwonenden niet tegen alleen maar een hoge rietkraag aankijken.

Onderhoud1

Voor het eiland geldt hetzelfde. Een groot deel van het eiland zou kort gehouden worden om het zicht op de fontein goed te houden. Het is dus niet de bedoeling dat de straal water uit hoog riet tevoorschijn komt.

Delen van het riet zowel langs de oevers als op het eiland worden 1 keer per jaar gemaaid. Dis is van belang voor alle (water)vogels e.d. die zich hierin kunnen nestelen.

Inmiddels heeft Twente Milieu en het Waterschap het achterstallig onderhoud van de Weideplas conform gemaakte afspraken hersteld. Zowel de rietkraag om de vijver als het eiland zien er weer netjes uit.

Frans Edelijn

Onderhoud en herinrichting groen, inclusief de vijver

Belevingsgebied

Langs de Oude Weerseloseweg en het Fioringras is het grasveld, waar veel bouwmateriaal voor het Iemnschelf overheen ging, omgebouwd tot een afwisselende speelplek.

Deze voorziening is samen met de kinderen van het Prisma en het Iemnschelf ontworpen. De provincie draagt bij in de kosten. 

Herplant valse Christendoorns aan het Blauwgras en Japanse iep aan de Stroom Eschlaan

Op 15 november 2018 werden de nieuwe bomen geplant. Met een stevige kluit, buizen er bij om extra water te kunnen geven en tot slot mocht één van de buurtbewoners,

tevens voorzitter van de wijkvereniging, Frans Edelijn, helpen om de boom te planten.

Inmiddels zijn de stoepen weer egaal, zodat wandelaars hun nek niet breken.

Nu nog hopen dat de automobilisten zich aan de 30 km zone houden en we hebben een keurig deel van de wijk.

Eiken geven overlast bij achtertuinen Oude Weerseloseweg

Tijdens een bewonersavond op 29 mei 2018 met aanwonenden van de Oude Weerseloseweg (fietspad) zijn de eiken en het groenonderhoud besproken. Deze geven daar nogal wat overlast. Het gaat om het stuk tussen het Blauwgras en het Fioringras.  

Uitkomst van gesprek, waarbij Gert Jan Hilgersom van de gemeente Borne aanwezig was, is dat er gewerkt gaat worden aan een compleet reorganisatieplan met andere bomen en struikgewas. In 2019 vindt mogelijk realisatie plaats.

Vogels niet meer welkom in twee bomen bij het Iemnschelf

Twente Milieu heeft de bomen helemaal ingepakt om te voorkomen dat er vogels in gaan nestelen. De twee bomen moeten nog gekapt worden om de uitbreiding van het Iemnschelf mogelijk te maken, maar een boom met een nest mag niet worden gekapt. Echter, de procedure van de kapvergunning is nog niet doorlopen en dat moet eerst worden afgewacht. Een boom bleef aan de bovenzijde nog deels open, maar is daarna ook ingepakt. Vogels kunnen daar dus niet meer naar binnen. Hopelijk zien ze er geen gat meer in.

Geraamde kosten € 5500,-. Dat hier iets niet helemaal goed is gegaan is duidelijk!

Herplant na het kappen van eiken

Ook de Stroom Eschlaan kreeg keus uit drie bomen : Japanse Iep, Esdoorn, Lijsterbes

Er waren op 6 februari 2018 slechts 10 bewoners uit de stroom Eschlaan geïnteresseerd in welke bomen er na het kappen van de eiken herplant zouden worden. Naast de Esdoorn en de Lijsterbes werd nu de Japanse iep als alternatief aangeboden. Vijf bewoners kozen voor de Japanse iep. Drie voor de Esdoorn en twee voor de Lijsterbes. Het wordt dus de Japanse iep.

De Japanse iep (Zelkova serrata) is een boom met een losse brede en halfopen kroon. De stam is meestal laag vertakt met meerdere stevige hoofdtakken. Eerst is de grijze stam nog glad met roze tot bruinoranje lenticellen, later schilfert hij in platte platen af waardoor de oranjebruine onderschors zichtbaar wordt.

Jonge twijgen zijn groen en behaard, later worden ze kaal en roodbruin. Het eivormige tot langwerpige blad is zachtgroen en verkleurt in de herfst bronskleurig rood en oranjegeel. De top is lang toegespitst en de bladrand heeft enkelvoudige en puntig toelopende tanden. Zelkova heeft een onopvallende bloeiwijze gevolgd door kleine boonvormige vruchten.

De Japanse iep is niet gevoelig voor de iepziekte. De boom is verwant aan de iep (Ulmus) maar verschilt hiervan omdat de bloemen bij Zelkova éénslachtig zijn en bij Ulmus tweeslachtig. De vruchten van Ulmus zijn droog en gevleugeld, Zelkova heeft steenvruchten. Zelkova serrata wordt gewaardeerd vanwege zijn attractieve groeiwijze en het donkergroene blad dat in de herfst in verschillende rode en oranje tinten verkleurd. (info van Boomkwekerij Gebr. van den Berk)

groen81

Esdoorn

groen9

Japanse iep

groen10

Lijsterbes

Herplant bomen aan het Blauwgras

Valse Christusdoorn

Tijdens de inloopavond op 23 januari 2018 kozen 14 bewoners van het Blauwgras voor de Valse Christendoorn (Gleditsia triacanthos Street keeper “Draves”). De andere optie was de Esdoorn (Acer campestre “Huibers Elegant”). Hiervoor kozen 5 bewoners. De Lijsterbes (Sorbus latifolia “Henk Vink”) was voor 10 bewoners favoriet. De valse Christendoorn zal dus voor de eiken in de plaats komen. Deze bomen staan nu o.a. aan het Buntgras.

Enkele bijzonderheden van de valse Christendoorn (info van Boomkwekerij Gebr. van den Berk). De boom kan 10 – 13 meter hoog worden. Hij heeft een smalle piramidale, dichte kroon. De takken zijn olijfgroen, doornloos en de bast is grijsbruin. Het blad is glanzend donkergroen en geveerd. De boom heeft een late uitloop. In de herfst kleurt de boom geel. Er komen in juni/juli weinig bloemen in lichtgroene trossen, waarna er in de herfst weinige donker roodbruine vruchten met een afgeplatte peulvorm volgen.

Er zitten geen stekels of doorns aan de boom en die is gewoonlijk niet giftig. De boom stelt geringe eisen aan de grond en kan op droge grond staan. Verdraagt ook verharding. Is goed windbestendig en kan tegen vorst en strooizout. De boom is lichtminnend en is een drachtboom voor bijen. De boom past zowel in brede als smalle straten en ander openbaar groen. Als deze boom “op leeftijd is” heeft die een wortelstelsel met een grondoppervlakte van ongeveer 14 m2. Dit in tegenstelling tot de eiken die er nu staan, die zo’n 30 m2 gebruiken.

Vijver eiland Stroom Esch aangepakt

In oktober 2017 werd het eiland in de vijver stevig aangepakt. De afvoergoten werden vervangen door buizen en er werd verlichting aangebracht onder de fontein, die er nu ‘s avonds idyllisch uit ziet.

In 2017 werd de fontein op het eiland in de weideplas geruime tijd stil gelegd. In juli liet de gemeente aan de wijkvereniging weten dat er bij de herinrichting van de Weideplas ontwerp en uitvoeringsfouten gemaakt zijn.

Een werkende fontein spoelt veel zand van het eilandje de Weideplas in. Daarom is de fontein stop gezet. Er wordt gekeken of met een tijdelijke voorziening de fontein toch weer aangezet kan worden.

De wijkvereniging is uitgenodigd om met de gemeente te zoeken naar een goede oplossing voor de langere termijn voor zowel de fontein als de beplanting langs de oever. Er staat namelijk veel te veel riet waardoor andere planten te weinig kans krijgen.

Ook van de direct aanwonenden zal iemand in deze werkgroep komen. Het eerste overleg is gepland in september 2017.

Fontein spuit: “Weideplas open”

Op maandag 6 juli 2015 werd met een officieel tintje de fontein in werking gesteld, waarmee het project “Herinrichting Weideplas” was voltooid.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid