logo2

Wijkvereniging

Groenbeleid

Onderhoud Weideplas

Al enkele jaren wordt er in de maand september met de gemeente en het Waterschap  een evaluatiegesprek gehouden met een delegatie van de aanwonenden van de Weideplas en de wijkvereniging.

De bedoeling van deze gesprekken is om te evalueren of de gemaakte afspraken voor de onderhoudswerkzaamheden van de Weideplas wel goed worden nagekomen.

Aanvankelijk waren partijen daarover wel tevreden maar vorig jaar september zijn ongenoegens geuit over de staat van onderhoud.

Afgesproken is dat stukken riet die in het verlengde liggen van de paden die naar de vijver lopen 3 tot 4 keer per jaar worden gemaaid en dus kort worden gehouden.

De hoofdreden is dat het zicht op het water gedeeltelijk in tact blijft en de omwonenden niet tegen alleen maar een hoge rietkraag aankijken.

Onderhoud1

Voor het eiland geldt hetzelfde. Een groot deel van het eiland zou kort gehouden worden om het zicht op de fontein goed te houden. Het is dus niet de bedoeling dat de straal water uit hoog riet tevoorschijn komt.

Delen van het riet zowel langs de oevers als op het eiland worden 1 keer per jaar gemaaid. Dis is van belang voor alle (water)vogels e.d. die zich hierin kunnen nestelen.

Inmiddels heeft Twente Milieu en het Waterschap het achterstallig onderhoud van de Weideplas conform gemaakte afspraken hersteld. Zowel de rietkraag om de vijver als het eiland zien er weer netjes uit.

Frans Edelijn

Hondenbeleid


Na 7 jaar is het beleidsplan uitgevoerd.

In de Stroom Esch is een flink losloopterrein gerealiseerd met afvalbak en drie toegangshekken bij het sportveld aan het Korenpad.

Zowel vanaf het sportterrein als vanaf het pad langs de beek is het veldje gemakkelijk te bereiken.

Vanaf nu is met dit terrein het beleidsplan dus ook van kracht. Dat betekent dat honden daarbuiten niet meer los mogen lopen.

Verkeer en Vervoer

Gevaarlijke kruising en te snel rijden

Nu de dagen weer korter worden krijgen we weer regelmatig klachten van wijkbewoners over de gevaarlijke kruising van de hoek Weerselosestraat/Blauwgras bij het verhoogde fietspad Oude Weerseloseweg.

Wij hebben al langer aangedrongen bij de gemeente voor het veiliger maken van deze kruising. Dat heeft o.a. geleid tot het verwijderen van te hoog groen dat zicht belemmerend  werkte, het laag houden van de begroeiing en het plaatsen van waarschuwingsborden. Aanpassingen die weliswaar meehelpen bij het  wat veiliger maken maar nog steeds onvoldoende zijn.

Er spelen twee klachten:

  1. Wie de wijk inrijdt en rechtsaf het Blauwgras inrijdt moet eerst stoppen voor het verhoogde fietspad kan worden overgestoken. Op zich niets mis mee maar voor deze bestuurders is het zicht naar rechts ronduit slecht. Men moet a.h.w recht voor het fietspad staan om goed zicht te hebben maar dat is gezien de beperkte ruimte haast onmogelijk. Zeker nu de avonden weer langer worden, wordt het steeds lastiger aankomend fietsverkeer van rechts te zien aankomen.
  2. Door het groeiend aantal e-bikes en de elektrische fietsen  die high speed kunnen rijden wordt op de kruising met te hoge snelheid gereden. In principe heeft de fietser hier voorrang maar de snelheid aanpassen bij het benaderen van een onoverzichtelijke kruising mag van elke verkeersdeelnemer, dus ook de fietser worden verwacht.

Ons bereiken berichten dat er nog steeds te veel kleine of bijna ongelukken gebeuren waarbij de automobilist de fietser over het hoofd heeft gezien. Vaak worden de gevolgen onderling opgelost en komt de politie daar niet bij.

Er zijn voorzieningen waarbij de automobilist met lichtsignalen wordt gewaarschuwd voor aankomend fietsverkeer. Het zou een mooie aanvulling zijn op de maatregelen die de gemeente inmiddels heeft gerealiseerd.

Het te snel rijden in de Weerselosestraat m.n. het gedeelte van de Stroomeschlaan richting Saasveld en ook in de Stroomeschlaan blijft voor de aanwonenden een grote bron van zorg. De wijkvereniging deelt deze zorg en we zullen er dan ook in ons overleg met het College weer nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Frans Edelijn

Toen de Stroom Esch in de 80er jaren gebouwd werd was het fietspad, de Oude Weerseloseweg de verbinding van Borne met Weerselo. Tijdens de aanleg van de wijk zijn de Weerselosestraat en Stroom Eschlaan aangelegd met veel bochten om het verkeer te remmen.

Na meer dan 35 jaar is het verkeer enorm toegenomen en zijn vrachtwagens veel zwaarder geworden. Sinds 2012 zijn er vanuit bewoners steeds meer klachten gekomen, die de wijkvereniging ondersteunt.

De gemeente Borne neemt ook andere klachten serieus, zoals parkeerproblemen bij de scholen. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook snel opgelost kunnen worden. Ook het Openbaar vervoer blijft in beweging en daarover kan door bewoners worden meegepraat.

Hieronder de ontwikkelingen tot nu toe …

Extra looproute om kinderen naar school te brengen of te halen.

Bij het informeren over de bouwplannen van ’t Iemnschelf kreeg de gemeente opmerkingen over de parkeerdruk aan het Kamgras. Het is onwenselijk dat ouders hier parkeren om kinderen naar school te brengen. Het mooiste is dat ouders lopend of met de fiets kinderen brengen en halen. Ouders die toch met de auto komen, kunnen parkeren aan de Dorsmolen.

Er is een plan om een extra looproute te realiseren aan het Baardgras. De ouders van kleuters kunnen dan in een min of meer rechte lijn van de parkeerplaats aan de Dorsmolen naar de nieuwe kleuteringang van ’t Iemnschelf lopen. Op de foto is het beoogde fietspad ingetekend. Naar verwachting kan het voetpad gerealiseerd worden in februari 2019. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Herman Horsthuis, Beleidsmedewerker verkeer en vervoer  via tel. (074) 2658 611.

Klagen helpt – Blauwgras wordt 30 km weg

Omdat er door verschillende aanwonenden veel is geklaagd over de snelheid waarmee voertuigen door het Blauwgras rijden heeft het College een verkeersbesluit genomen om de snelheid in deze woonstraat terug te dringen. Dit besluit zal binnenkort worden gepubliceerd waarna nieuwe verkeersborden zullen worden geplaatst die de bestuurders zullen wijzen op de lagere toegestane snelheid. Uiterlijk eind oktober 2017 zullen de nieuwe borden er staan. Ook zullen nog andere aanpassingen aan deze straat moeten worden gedaan. Dit gebeurt op een later moment. Men wil namelijk het verwijderen van de grote eiken en verbetering van de trottoirs, die door wortelopdruk slecht begaanbaar zijn geworden, gaan combineren met de straataanpassingen. Werk met werk combineren noemt men dat.

Winkels en bedrijven

De Barrique ontkurkt … nieuwe locatie.

Dinsdagmiddag 21 januari 2020 opende slijterij De Barrique officieel haar deuren aan De Dorsmolen. Het was de kroon op het werk van eigenaar Thom Hilderink en zijn mensen waarin hij de voormalige supermarkt in de Stroom Esch een fonkelnieuw aanzien wilde geven. In april vorig jaar vertelde hij nog dat het een soort van belevingscentrum zou moeten worden.

Ruim een half jaar deden ze er over. Maar het resultaat is er dan ook naar. Er ontstond een slijterij die er zijn mag, zowel voor als achter de schermen.

Viskoepel Stroom Esch in andere handen

Op 13 februari vorig jaar opende Kirby Jagersma haar nieuwe viswinkel in de Stroom Esch. Het was de ultieme wens van haar, nadat ze vanaf 2016 door een auto-ongeluk bijna twee jaar uit de running was.

Met veel energie wist ze De Viskoepel aan de Dorsmolen nieuw leven in te blazen. Het geluk bleek echter van korte duur. Terugkerende klachten noopten haar een stapje terug te doen, waarna ze uiteindelijk besloot de winkel weer af te stoten.

De opvolger stond al in de startblokken. Ronald Timmerman uit Enschede opende er op woensdag 10 juni de deuren van zijn tweede viswinkel in Twente: Puur Vis & Zo.

Planologie

Planolgie staat voor ruimtelijke ordening: vakgebied dat zich bezighoudt met de verdeling van de beschikbare ruimte.

Waarom is mijn wijk zo ingericht?
Hoe zou ik zelf mijn eigen wijk willen inrichten?

De komende jaren zal o.a. de energietransitie in de wijk een belangrijk gespreksonderwerp worden.

Op dit moment is de bouw van de Hooiberg in volle gang.

In 1896 was Borne de eerste gemeente waar elektrische straatverlichting werd ingevoerd. Anno 2020 is begonnen met de grootschalige vervanging van de openbare verlichting, voor zover nog niet uitgevoerd in LED. Inmiddels is alle openvare verliching in de wijk vervangen voor duurzame LED verlichting.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid