logo2

Wijkvereniging

Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wanne, te bereiken via de binnenplaats.

De notulen verschijnen op de pagina Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Agenda2
Vergaderdata 2023
 • 24 januari 2023
 • 21 februari 2023
 • 21 maart 2023 (ALV)

Agenda ALV 21 maart 2023

 1. Opening
 2. Mededelingen en post
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen jaarvergadering d.d. 22 maart 2022 (zie website)
 5. Jaarverslag secretaris _ verslagen werkgroepen (ter vergadering / website)
 6. Jaarverslag penningmeester (ter vergadering)
 7. Verslag kascontrolecommissie over 2022 (ter vergadering)
 8. Benoeming leden kascommissie 2023
 9. Jaarkalender 2023 (zie website)
 10. Begroting 2023 (toelichting ter vergadering)
 11. Bestuur mutaties
  1. Aftredend en herkiesbaar 2023:
 • Gea van Vegchel
 • Teun van Mechelen
  1. Nieuwe kandidaat 2023:
 • x
 1. Vernieuwing statuten
 2. Rondvraag en sluiting

 

PAUZE met een drankje en hapje.

Na de pauze wordt er een gezellige bingo georganiseerd, waarbij alle aanwezigen kunnen meedingen naar leuke prijsjes.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid