Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Vrijwilligers

De wijkvereniging heeft vele vrijwilligers die vanuit werkgroepen diverse activiteiten ontwikkelen.

Interesse om mee te werken?

Geef uw naam, email adres, telefoonnumer en een korte toelichting door via ons contact formulier

Werkgroepen van de wijkvereniging Stroom Esch

Onderstaande informatie (per werkgroep) geeft een beeld van de betreffende werkgroep. De coördinator is degene die de werkgroep bij elkaar roept wanneer er “werk aan de winkel” is. De werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg uitgevoerd.

Klik op een link in onderstaande tabel voor meer informatie over de betreffende werkgroep. Wie interesse heeft in een activiteit kan contact opnemen met de coördinator van de werkgroep. Dit kan via ons contact formulier. Het bericht wordt dan doorgestuurd naar de betreffende coördinator

Wijkgroep
Coördinator
Eieren zoeken
Coördinator : Sandra Hofkamp
Lampionoptocht
Coördinator : Gea van Vegchel
50 Plus
Coördinator : Gerrit Aalderink
Repair Café
Coördinator : Tonnie Molenbroek
Kerstboomverbranding
Coördinator : Mike van Dorp
Nieuwjaarsduik
Coördinatoren : Ramon Nijenhuis en Fitnesscentrum Fit For Free
Creatief Café
Coördinator : Silvia Tijhuis
Veiligheid w.o. verkeersveiligheid
Coördinator : Frans Edelijn
Plaatsen “Goede wensen” borden
Coördinator : Mike van Dorp
AED
Coördinator : Inge Bos
Wijkkrant
Coördinatoren: Francis Hampsink en Henri Zuidberg
Website
Coördinatoren : Rob Scargo en Henk Beltman

Werkgroepen overzicht

Eieren zoeken
1 week voor Pasen
Hoe gebeurt het nu?
Aanpassingen uiteraard mogelijk.
Wij zoeken naar één of twee nieuwe coördinator(en) voor het eieren zoeken. Twee omdat je elkaar dan kan aanvullen of vervangen.
Doel
Samen eieren zoeken op zaterdag een week voor Pasen.
Doelgroep
Kinderen t/m 7 jaar
Verwachte aantal deelnemers
Plusminus 40
Wanneer actief
Zaterdag een week voor Pasen om 11.30 uur.
Aantal leden van de werkgroep
5
De coördinator is
Justine Niemeyer
Aantal vergaderingen per jaar
Geen één keer. Alleen een telefoontje naar de vier vrijwilligers op de dag zelf.
Werkwijze / acties
Telefonisch contact met de eigenaar van het bos en naar iemand om stroom te mogen gebruiken. Telefonisch contact met vier vrijwilligers voor de dag zelf. Mail naar de gemeente om het evenement aan te melden. Tekst voor flyer/aankondiging aanleveren voor wijkkrant en website. Stroom vragen aan vaste bewoner. Flyers en verspreiding verzorgen naar scholen en winkeliers in de Stroom-Esch. Chocolade eieren kopen en lekkernij voor na het zoeken. 2x prijzen kopen voor de winnaars van het ei met de stikker. Attenties kopen voor de vrijwilligers. Haaspak wegbrengen naar degene die paashaas is.

Op de dag ervoor: Aanhanger ophalen bij de standplaats en de muziekapparatuur bij de Wanne. Vooraf muziekapparatuur (met hulp) uitproberen.

Op de dag zelf (ongeveer 10.30 uur – 13 uur): Eieren (laten) verstoppen. Kinderen vertellen wat er gaat gebeuren en prijsuitreiking begeleiden.
Is er een uitgebreid draaiboek?
In eenvoudige vorm
Lampionoptocht
rond/voor St. Maarten
Doel
Gezellige avond d.m.v. verlichte optocht door de wijk
Doelgroep
Kinderen t/m 10 jaar, plus hun ouders/opa’s/oma’s/etc.
Verwachte aantal deelnemers
100 kinderen met ouders
Wanneer actief
September – November. De avond is rond/voor St. Maarten
Aantal leden van de werkgroep
Voorwaarden voor leden
3 vaste leden + 3 – 5 extra vrijwilligers op avond zelf
Affectie met kinderen
De coördinator is:
Gea van Vegchel
Aantal vergaderingen per jaar
2 tot 3x
Werkwijze / Welke acties
Taakverdeling naar aanleiding van actiepunten uit draaiboek, zoals:
Datum / locatie vaststellen
Contact met scholen flyer/posters/communicatie regelen
Orkest regelen
Inkoop Avond zelf verzorgen
Is er een uitgebreid draaiboek.
Ja
Goede wensen borden
Van advent tot de kerstboomverbranding
Doel
De kerstsfeer en binding met de wijkvereniging in de Stroom Esch zichtbaar maken
Doelgroep
Alle mobiele wijkbewoners
Verwachte aantal deelnemers
Velen
Wanneer actief
Van advent tot de kerstboomverbranding
Aantal leden van de werkgroep
Geen
De coördinator is
Vacant
Aantal vergaderingen per jaar
1x telefonisch of mailcontact
Werkwijze / acties
Zorgen voor voldoende vrijwilligers. De borden ophalen en plaatsen.
Is er een uitgebreid draaiboek?
Nog niet
Kerstboomverbranding
Zaterdag rond 6 januari
Doel
Kinderen hebben een dag (of langer) plezier met bomen ophalen en kunnen een prijs winnen. Ouders zijn op een mooie manier van hun kerstboom af. Het is gezellig met wijkbewoners aan het begin van het jaar bijeen rond brandstapel en glühwein. Zo blijft een traditie in ere
Doelgroep
Alle wijkbewoners en kinderen in de basisschoolleeftijd
Verwachte aantal deelnemers
100
Wanneer actief
Zaterdag rond 6 januari
Aantal leden van de werkgroep
12
De coördinator is
Mike van Dorp
Aantal vergaderingen per jaar
1x telefonisch of mailcontact
Werkwijze / acties
Akkoord verkrijgen bij grondeigenaar (Misdorp, Saasveld). Vergunning(en) aanvragen. Tekst aanleveren voor persbericht, flyer, website. Zorgen voor de stroomvoorziening. Zorgen voor Glühwein en chocolademelk. Regelen van de prijsjes voor de verloting 5 x €10,- (+ sponsorprijzen). Zorgen dat de wijkkraam en de muziekinstallatie ter plaatse zijn (en CD’s meenemen). Zorgen voor voldoende vrijwilligers. Afzetpalen + bord “Betreden op eigen risiko” meenemen. Strobalen kopen circa 5 st.
Is er een uitgebreid draaiboek?
Ja
AED
Hele jaar
Doel
Bewoners op laten leiden tot reanimator/bediener Automatische Externe Defibrilator (AED)
Doelgroep
Alle wijkbewoners van 18 jaar en ouder
Verwachte aantal deelnemers
40-50
Wanneer actief
Hele jaar
Aantal leden van de werkgroep
3
De coördinator is
Inge Bos
Aantal vergaderingen per jaar
Max. ca 6 keer
Werkwijze / acties
Animo peilen middels jaarlijkse huis-aan-huis flyer in de wijk. Stukje schrijven voor Bornsche Courant. Voorlichtingsavond organiseren (evt samen met andere AED werkgroepen in Borne). Contact leggen met opleider en data vastleggen; cursusavond organiseren. Jaarlijkse herhalingslessen organiseren i.s.m. opleider.
Is er een uitgebreid draaiboek?
Neen, geen uitgebreid draaiboek; de bovengenoemde activiteiten spreken voor zich, en naam/adresgegevens van geïnteresseerden worden bijgehouden via een aanmeldingsformulier.
Wijkkrant en Website
Informeren van de bewoners in de Stroom Esch
Doel
Informeren van de bewoners in de Stroom Esch over zaken die de wijk en de wijkvereniging betreffen. Wijkbewoners de mogelijkheid bieden om informatie te geven over activiteiten, gebeurtenissen, ervaringen of wetenswaardige zaken. Bewoners de gelegenheid geven te reageren op vragen. Bewoners gelegenheid geven lid te worden of contact te leggen met de wijkvereniging.
Doelgroep
Alle wijkbewoners
Verwachte aantal deelnemers
1500 huishoudens + adverteerders + andere belanghebbenden
Wanneer actief
Wijkkrant: 3x per jaar gedurende ongeveer 2 maanden
Website: afhankelijk van informatie
Aantal leden van de werkgroep
3
De coördinatoren zijn
Jan Blom (redactie) Henri Zuidberg (verspreiding en acquisitie)
Aantal vergaderingen per jaar
3x (redactievergadering)
Werkwijze / acties
4x per jaar afspreken welke stukken geplaatst zullen worden
Interviews houden, informatiemateriaal verzamelen
Stukken schrijven en/of verzamelen wat toegestuurd is
Krant in elkaar zetten
3x per jaar flyers voor de jaarlijkse activiteiten bijstellen
Website beheren
Adverteerders zoeken en contact onderhouden
Contacten onderhouden met de drukker
Contacten onderhouden met de verspreidergroep (19 leden)
Is er een uitgebreid draaiboek?
Er is een programma waarmee de krant gemaakt wordt
Er zijn programma’s waarmee de website gemaakt en onderhouden wordt
50 Plus
Wekelijks en maandelijks programma
Doel
Met elkaar gezelligheid, woongenot en medeleven onderhouden
Doelgroep
Ouderen, zowel in de Wanne, de Dorsmolen, als elders in de Stroom Esch
Verwachte aantal deelnemers
Afhankelijk van de activiteit: 10 – 40
Wanneer actief
Er is een wekelijks programma met daarnaast maandelijkse activiteiten
“Lief en leed” is afhankelijk van kroonjaren en ziekte, of overlijden
Aantal leden van de werkgroep
4
De coördinator is
Gerrit Aalderink
Aantal vergaderingen per jaar
7x
Werkwijze / acties
Organiseren van diverse activiteiten in de recreatiezaal van de Wanne, zoals: koffieochtend, gezellige middag, koersbal, 1x per maand avondprogramma.
Een bloemetje brengen, of anderszins bij lief en leed
Schoonhouden van het zaaltje in de Wanne
Contacten onderhouden met woonbeheer
Is er een uitgebreid draaiboek?
Er is een overzicht van de activiteiten en een agenda.
Repair Café
laatste zaterdag van de maand van 10 – 12 uur
Doel
De idee van duurzaamheid stimuleren in de wijk
Wijkbewoners helpen bij het repareren van kapotte spullen.
Plaats van bijeenkomst bieden
Doelgroep
Alle wijkbewoners
Verwachte aantal deelnemers
1 – 10
Wanneer actief
1 keer per maand
Laatste zaterdag van de maand
Aantal leden van de werkgroep
8
De coördinator is
Tonnie Molenbroek
Aantal vergaderingen per jaar
Nabespreking na het Repair Café
Werkwijze / acties
In de recreatieruimte van de Wanne met eigen materialen hulp bieden bij reparatie van kapotte spullen. Of vaststellen dat die niet gerepareerd kunnen worden. Daarbij koffie of thee schenken
Is er een uitgebreid draaiboek?
Nog niet
(verkeers) – veiligheid
doorlopend proces
Doel
Terugdringen verkeersoverlast in de wijk m.n. het zeer zware verkeer
Doelgroep
Alle wijkbewoners
Verwachte aantal deelnemers
nvt
Wanneer actief
Doorlopend proces
Aantal leden van de werkgroep
+/- 6-8 personen
De coördinator is
Frans Edelijn
Aantal vergaderingen per jaar
Naast overleggen met de gemeente ongeveer 5 keer werkgroep overleg
Werkwijze / acties
Bespreken van voortgang en communiceren met wijkbewoners m.n. de bewoners van de Weerselosestraat en de Stroomeschlaan.
Is er een uitgebreid draaiboek?
Nee
Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid