Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

De Stroom Esch is een gezellige woonwijk in de gemeente Borne (noordkant), waarvan de eerste woningen dateren uit de jaren tachtig. De wijkvereniging “Stroom Esch” is opgericht in 1988.

Het aantal inwoners in de wijk Stroom Esch is de laatste jaren iets afgenomen, van 3900 in 2013 tot 3685 in 2020. Er zijn nu 1530 huishoudens in de wijk. De Stroom Esch wordt door bewoners als een plezierige woonwijk ervaren. Het gevarieerde woningaanbod speelt daarbij zeker een rol.

De straatnamen in de wijk verwijzen nog naar de agrarische geschiedenis: grassen, akkeronkruiden, gewassen en erven.

De wijkvereniging behartigt in algemene zin de belangen van de wijkbewoners. Daarvoor sloot het bestuur een convenant met het gemeentebestuur van Borne.

De doelstellingen van onze wijkvereniging zijn veel omvattend. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mede wijkbewoners met ons meedenken, maar vooral ook meedoen. De wijkvereniging staat altijd open voor ideeën en suggesties.

De wijkvereniging biedt veel activiteiten aan voor jong en oud. Helaas gooit de Corona pandemie nu even roet in het eten en staan deze activiteiten even stil.

Word ook lid van onze wijkvereniging en help mee.

Algemene redenen:

 • In een convenant met de gemeente zijn de contacten tussen gemeente en Wijkvereniging geformaliseerd. Er zijn regelmatig bijeenkomsten van gemeente en Wijkvereniging waarin zaken betreffende de wijk besproken worden. Er zijn al duidelijk resultaten geboekt.
 • Bemiddeling wensen bewoners naar gemeente, bundeling klachten naar de gemeente.
 • Mededelingen en wetenswaardigheden in de wijkkrant, die weliswaar ieder in de bus krijgt in de Stroom Esch (ook niet-leden), maar die wel bekostigd moet worden.
 • In stand houden van tradities, zoals: Eieren zoeken, Lampionoptocht, Goede wensen borden plaatsen, Kerstboomverbranding, Fleurigste voortuin, Kleedjesmarkt.
 • Werkgroep AED (Eerste hulp bij hartfalen) is een werkgroep van de Wijkvereniging.
 • Werkgroep Repair Café.
 • Werkgroep 50 Plus met diverse activiteiten.
 • Levendigheid in de wijk vergroten met Festivals en Kerstmarkten.

Redenen voor sportieve mensen:

 • 's Winters bij lange vorst: ijsbaan op de vijver (nu het werk van IJsclub Borne, maar oorspronkelijk van de Wijkvereniging).
 • Estafette run, medewerking wijkvereniging.
 • Verkeersregelaars bij diverse evenementen, bijv. : Estafette run, lampionoptocht.
 • Werkgroep "Op Pad” heeft routes ontwikkeld, die door de gemeente Borne op kaarten is gezet.

Redenen voor mensen met kinderen:

 • Eieren zoeken
 • Lampionoptocht
 • Kerstboomverbranding
 • Kleedjesmarkt

Redenen die met de toekomst rekening houden:

 • We zoeken een eigen lokaliteit. Dan zijn allerlei nieuwe werkgroepen en activiteiten mogelijk
 • Er komen meer (minder mobiele) ouderen in de wijk. Wijk activiteiten dicht bij huis worden dan belangrijker.

Geen redenen om géén lid te worden

 • De kosten. Er zullen maar weinig mensen zijn die de € 5,- per jaar niet kunnen missen.
 • Geen reden om geen lid te worden: de Wijkvereniging doet niets voor mij. De Wijkvereniging doet zeker wel wat voor u, al is het maar indirect.
 • Geen reden om geen lid te worden: niet aan al mijn wensen wordt voldaan; aan alle wensen voldoen is niet mogelijk, maar er is altijd wel iets dat ook voor u geldt.

Extra reden om wél lid te worden:

 • Om iets van de gemeente gedaan te krijgen is het belangrijk om een groot percentage van de wijk te vertegenwoordigen.
 • Om vanuit de wijk veel te horen door te geven aan de gemeente.
 • U kunt mogelijk zelf een reden op touw zetten.


Wat doet de wijkvereniging ?

 • Bevorderen van de saamhorigheid en leefbaarheid in de woonwijk
 • Heeft diverse bijeenkomsten met haar wijkbewoners in een eigen ontmoetingsruimte gevestigd in de Wanne
 • Organiseert diverse activiteiten voor jong en oud
 • De werkgroep 50 plus organiseert daarnaast ook eigen activiteiten en uitstapjes
 • Bespreken van kleinschalige projecten (als groen, verkeer en stichting de Hooiberg) op initiatief van de gemeente met betrokkenen/aanwonenden
 • Bevorderen van de leefbaarheid (als verkeersveiligheid en groenvoorziening)
 • Verder verwachten we dat de energietransitie in onze wijk een belangrijk gespreksonderwerp gaat worden
 • Met de gemeente hebben we in een convenant afgesproken wat wij van de gemeente mogen verwachten
  • Als tegenprestatie maken we elke vier jaar een geactualiseerd wijkplan
  • Jaarlijks wordt e.e.a. met het College van B en W geëvalueerd
 • Informeert de wijkbewoners d.m.v. de website stroomesch.nl , Facebook pagina en Instagram

,

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid