Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Nieuw wijkplan

Een werkgroep van het bestuur is momenteel bezig met het schrijven van een nieuw wijkplan. Ons oude plan is verlopen en aan vervanging toe. We hebben het oude plan geëvalueerd en de bevindingen met het College van B en W gedeeld. Het evaluatieverslag staat ook op onze website.
 
Conclusie was dat er veel zaken waren gerealiseerd maar ook een aantal nog niet. Die komen uiteraard weer terug in het nieuwe wijkplan.Voor een breed gedragen wijkplan hebben we ook de hulp van onze wijkbewoners nodig. Zij weten immers als geen ander wat er allemaal in onze wijk speelt.
 
Daarom willen we al onze wijkbewoners vragen ons te helpen bij de inventarisatie van zaken die anders of beter moeten in onze mooie woonwijk Stroom Esch. We vragen u ons te voorzien van onderwerpen waarvan u vindt dat daar iets mee gedaan moet worden.
 

Dit kan b.v. gaan over verkeer, groenvoorziening, openbare ruimte, algemeen onderhoud enz.  Ook zijn ideeën voor te organiseren activiteiten voor wijkbewoners van harte welkom. Het kan hier gaan om activiteiten voor jongeren maar ook voor ouderen.

Bestuur en werkgroep zullen na inzending beoordelen wat in het wijkplan kan worden opgenomen en wat voor het bestuur haalbaar is.

Ook het nieuwe wijkplan heeft, als het klaar is, weer een looptijd van 4 jaar. U kunt dus ook zaken melden voor de langere termijn.

We verzoeken u vriendelijk uw voorstellen te zenden naar voorzitter@stroomesch.nl.

Frans Edelijn (voorzitter)

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid