Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Vergaderingen en verslagen

Alle geplande vergaderingen worden genotuleerd. Indien u lid van de wijkvereniging bent, hetgeen betekent dat u de jaarlijkse bijdrage betaald, kunt u de notulen opvragen via fransedelijn@home.nl of secretaris@stroomesch.nl

Jaarlijks vindt overleg plaatst met het bestuur van de wijkvereniging en het College van Burgemeester en wethouders. De notulen van  deze bijeenkomsten worden geplaatst op de website nadat ze door zowel de wijkvereniging als het College zijn goedgekeurd

Agenda2
  • 14 mei – Informatieavond over aanplant 120 bomen
  • 21 mei – Bestuursvergadering
Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wanne, te bereiken via de binnenplaats.

De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 april om 19:30 uur.

De agenda van deze vergadering staat in de kolom hiernaast.

Agenda
Dinsdag 9 april 2024 om 19:30 uur

1. Opening
2. Mededelingen / Post
3. Notulen laatste bestuursvergadering, dd 13 Februari 2024
4. Gesprek met Jan Schmitz (wijkagent) en Nick Bos & Andre Hendriks (BOA’s)
5. Kennismaking (potentieel) nieuw bestuurslid; Sharon Leurvink
6. Voorstel van initiatief RTV Borne voor geprekken met wijkbewoners (info volgt
digitaal)
7. Verkiezing Mooiste voortuin (info volgt digitaal)
8. Kleedjesmarkt (info volgt digitaal)
9. Algemene ledenvergaderingen en Statuten
10. 1 gemeenschappelijk convenant voor alle wijk organisaties; Gemeente wil dit ivm
gelijke behandeling
11. WVTTK en rondvraag

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid