Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Wijknieuws

Uitvoeringsoverleg met de gemeente Borne

Op 8 februari heeft een delegatie van het bestuur in een uitvoeringsoverleg gesproken met enkele ambtenaren van de gemeente Borne.

In dit overleg zijn de volgende zaken besproken.

  1. Project Weerselosestraat vanaf de Wanne tot brug richting Jachtlust. Dit stuk wordt deels ingericht als 30km weg. Alle kruisingsvlakken krijgen plateaus met klinkers. Enkele bomen worden bijgeplaatst en bij bestaande bomen worden de groeiplaatsen vergroot. Hierover komt nog een inloopavond voor alle aanwonenden.
  2. Fietsbruggetjes over de Bornse Beek vanaf de Stroomesch. Er zijn twee fiets-/loopbruggetjes gepland waarvan er dit jaar waarschijnlijk  1 wordt geplaatst. Offertes zijn al aangevraagd. T.z.t. zullen aanwonenden  hierover worden geinformeerd.
  3. Bankjes langs wandelpad langs Bornse Beek richting Bornsche Maten: Inmiddels heeft het Waterschap aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Gemeente gaat verder met voorbereidingen.
  4. Sinusmaaien: In verband met het nieuwe sinusmaaien heeft de wijkvereniging gevraagd om een overzicht van de maaimomenten. Om de grote vijver zal dit jaar geen sinusmaaien plaatsvinden. Hier wordt het gras dit jaar twee keer gemaaid.
  5. Klachten over groen dat te ver is doorgegroeid over de trottoirs. Dit speelt niet alleen in de Stroom Esch maar is Borne een probleem te zien. De gemeente wil communicatie hierover Borne breed uitzetten. De wijkvereniging kan dat dan op de website plaatsen.
  6. Verzakkingen op parkeerplaatsen: De wijkvereniging heeft verzocht deze verzakkingen te herstellen.
  7. Verder zijn nog enkele zaken besproken zoals b.v. verkeersspiegel Blauwgras, verzakkingen bij fietsbrug richting Bontekoe en  oneffenheden in de trottoirs.

Meer dan 20.000 bomen

In de Stroomesch en omgeving zullen  nog dit najaar 120 bomen worden bij geplant.  Doelstelling is om de komende jaren voor elke bewoner van Borne, Hertme en Zenderen  een boom bij te planten. Dat verzoek komt van de gemeenteraad.

Ze worden niet alleen binnen de bebouwde kom maar ook daarbuiten geplaatst. Hierover komt in april nog een info avond.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid