Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Een nieuw lidmaatschap aanvragen ? Meld u aan via dit lidmaatschapsformulier.
De contributie bedraagt € 5,= per jaar per huishouden.

Alle lidmaatschappen hebben een looptijd van een jaar. De ledenvergadering stelt jaarlijks het  tarief vast. Omdat de ledenvergadering  plaatsvindt in de maand maart van het betreffende lidmaatschapsjaar is het aan het bestuur van de vereniging u te wijzen op de volgende zaken:

  1. Het lidmaatschap heeft  een looptijd tot het eind van het jaar waarvoor het lidmaatschap is aangegaan. Indien er geen opzegging is ontvangen, is er sprake van een automatische verlenging voor het jaar hier opvolgend.
  2. Indien men geen lid meer wenst te zijn van de Wijkvereniging Stroom Esch heeft men het recht om het lidmaatschap op te zeggen.
  3. Een schriftelijke of online opzegging/omzetting van het lidmaatschap dient voor 1 december in het lopende verenigingsjaar en voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar te zijn ontvangen door de ledenadministratie van de Wijkvereniging.
  4. De opzegging/omzetting van het lidmaatschap is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie. Voor de goede orde: opzeggingen / omzettingen van het lidmaatschap ontvangen na 1 december van het lopende verenigingsjaar worden niet meer in behandeling genomen voor het opvolgende kalenderjaar.

We zouden het erg jammer vinden als u uw lidmaatschap bij de Wijkvereniging Stroom Esch wilt beëindigen. Als we u nog ergens mee kunnen helpen dan horen wij dat graag. Om uw lidmaatschap te beëindigen kunt u het lidmaatschap opzegformulier invullen. Klik vervolgens op de knop Opzegging bevestigen om de opzegging te versturen. U ontvangt per e-mail vervolgens een bevestiging van ons. We adviseren u deze e-mail te bewaren voor uw administratie.

U kunt uw lidmaatschap ook schriftelijk of per mail opzeggen.
Stuur deze schriftelijke opzegging naar :

Ledenadministratie Wijkvereniging Stroom Esch
Struisgras 38
7623 GA  Borne

Mocht u verder nog vragen hebben neem dan contact met ons op via 074 – 2663242 of per mail via info@stroomesch.nl.

Let op: u kunt uw lidmaatschap niet telefonisch opzeggen.

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar en geldt tot wederopzegging. Opzeggingen moeten vóór 1 december bij ons binnen zijn, dan worden ze voor het komende kalenderjaar verwerkt. Als u te laat opzegt, dan loopt uw lidmaatschap door tot en met 31 december van het eerstvolgende jaar. U betaalt dan nog eenmalig de jaarlijkse contributie.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen van iemand die overleden is? Neem dan contact met ons op via 074 – 2663242 of per mail via info@stroomesch.nl ,  zodat we het lidmaatschap direct kunnen beëindigen.

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid