Wijkvereniging Stroom Esch

Wijkvereniging

Burgerparticipatie is er op verschillende niveaus: van informeren, via raadplegen, adviseren en coproduceren, tot als hoogste niveau, meebeslissen. Burgerparticipatie heeft niet een bezuiniging tot doel. In eerste instantie zal het organiseren van burgerparticipatie zelfs extra geld kosten. In de toekomst kan burgerparticipatie er wel voor zorgen dat beschikbaar budget zo goed mogelijk wordt gebruikt om onze woonomgeving zo prettig en leefbaar mogelijk te houden, ook als er door noodzakelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar is.

 

Om aan te geven hoe burgerparticipatie werkt voor de Stroom Esch zijn hieronder een aantal concrete voorbeelden gegeven: 

 

  • Convenant Gemeente – Stroom Esch: de gemeente informeert, de Wijkvereniging praat mee bij voorgenomen plannen. 
  • Wijkschouw: de wijkbewoners brengen in, de gemeente reageert en voert uit. 
  • Speeltuintjes: de bewoners brengen in, de gemeente maakt een plan en voert uit, samen met de bewoners. Deze kunnen ook op zich nemen om de boel netjes te houden. 
  • Actualisering bestemmingsplan: eens per 10 jaar moet een bestemmingsplan geactualiseerd worden, gekeken worden of alles nog klopt. Dit gaat binnenkort voor de Stroom Esch weer gebeuren, binnen nu en twee maanden. We zullen daarover berichten op deze website. 
  • Groenvoorziening: er is een groenbeleidsplan 2010/2030. Doordat het rijk minder gelden ter beschikking stelt aan de gemeentes zal de groenvoorziening versoberd en doelmatiger moeten worden. Samenwerking met bewoners levert dan meer mogelijkheden voor dezelfde of minder kosten. De gemeente zal hiervoor contact opnemen met de bewoners in straten of delen van wijken.

 

Spoorboekje Burgerparticipatie :

 

Het rapport "Spoorboekje burgerparticipatie" geeft een leidraad van hoe burgerparticipatie in de praktijk kan werken en welke voorwaarden er zijn. Het is opgesteld door Miranda Mulder, afdeling communicatie gemeente Borne. De tweede druk verscheen in dec. 2009

 

-> Spoorboekje burgerparticipatie Borne.pdf

BURGER PARTICIPATIE

Cookiebeleid Wijkvereniging Stroom Esch

Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren maakt Wijkvereniging Stroom Esch gebruik van cookies. Cookiebeleid