Wandelroute langs de noordkant van de Stroom Esch

De wandeling start bij het winkelcentrum Stroom Esch.
 
Bij het beginpunt neemt u een kaart uit de bak. Daarop staat de routebeschrijving.
 
Afbeelding invoegen

Hieronder vindt u een beschrijving van de wandeling en enige informatie.
(de nummers tussen haakjes corresponderen met de routekaart uit de bak ).

Vanaf de kaartenbak loopt u in de richting van de Viskoepel.
 
U loopt rechtdoor langs
 de appartementenflat "De Dorsmolen" (2).

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
Bij de bocht steekt u de Stroomeschlaan over.
U gaat dus met de bocht in de straat mee.

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
Na de rij huizen gaat u links een smal straatje (Herderstasje) in (4). Aan het eind van het Herderstasje gaat u rechtsaf het Zevenblad in en daarna de 1e linksaf de Melde in (6).
 
Afbeelding invoegen

Dan komt u uit bij de speeltuin aan het Hoefblad.
 
U gaat hier linksaf en loopt dan helemaal om de speeltuin heen tot aan de hoek bij de bosschage.
 
Vanuit het gezichtspunt van de foto zou u ook rechtdoor kunnen lopen.
 
  Bij de bosschage ziet u een bord staan (8)             
Afbeelding invoegen
 
Op dit bord staat:
In de zomer van 1987 werd op deze plaats een opgraving verricht door de leden van de archeologische Werkgemeenschap Nederland afd. Twente.
Er werden sporen gevonden van vroegmiddeleeuwse bewoning uit de periode 600 tot 1000 na Christus.
Tot deze vondsten behoorden 3 huisplattegronden. 4 waterputten en een graf van vermoedelijk een edelman.
In dit graf bevond zich een vleugellans, Frankisch slagzwaard en 16 zilveren munten (dinarii) uit de regeerperiode van Karel de Grote (768 tot 814 na Christus).
De grafvondsten zijn te bezichtigen in het Rijksmuseum Twente te Enschede.

Overzicht van de vindplaats
1 huisplattegrond van boerderij (600 tot 900 na Chr.)
2 waterputten
3 graf
4 spieker (voorraadschuur)
 
Meer over de grafvondst is te lezen bij: de Geschiedenis van de Stroom Esch deel 11

 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
Via het voetpaadje loopt u naar de rand van de wijk. De bomenrij, rechts van de boerderij, ligt langs een pad dat vroeger naar Hertme liep.
Dit is later afgesloten. U gaat rechtsaf naar het fietspad de Kruisselbrink (9). Wanneer er geen mais staat heeft u uitzicht op Hertme.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Aan het eind van het fietspad steekt u over en gaat linksaf op de stoep de Weerselosestraat volgen (11). Bij het schelpenpaadje gaat u rechtdoor (12).
U kunt ook links langs het veld blijven lopen, maar u moet dan bij de volgende bocht in de Weerselosestraat oversteken.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Aan het eind van het schelpenpad steekt u de Deurningerbeek over en gaat rechts het bos van Erve de Greve in. Na een bocht naar rechts volgt u het pad naar links. Hier staat een hek, maar daar mag en kunt u langs. Rechtdoor is privé terrein. Op de pagina Geschiedenis van de Stroom Esch deel 14 vindt u meer informatie over Erve de Greve.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Het bospad is enigszins glooiend en omdat er ook met trekkers gereden wordt, kunt u grote plassen tegenkomen. Maar het uitzicht is heel mooi!
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen
 
Na het open stukje komt u bij een splitsing: Links gaat het pad naar een boerderij. Daar staat een hek. U neemt het rechter zandpad. Dit loopt hoog langs het veld en aan het eind komt u bij een vlonder. Daarna gaat u rechtsaf de Veldhuisweg in (15).
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Na de brug met de rode leuningen gaat u direct rechtsaf tussen de paaltjes door. U gaat verder langs het schouwpad van de Deurningerbeek.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
U wandelt nu onder een dik bladerdek langs de beek. Bij het open stuk is een oversteekplaats voor koeien. Het gebeurt wel eens dat het prikkeldraad om de koeien tegen te houden is blijven zitten. Leest u dit voordat u gaat wandelen, neem dan een stukje fietsband o.i.d mee om het draad tegen te houden.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Aan het eind van het pad komt u weer bij de Weerselosestraat. U steekt die recht over en vervolgt uw weg langs de beek. Het is aan te bevelen direct na de doorgang even naar links langs het prikkeldraad te lopen en bovenlangs over de Es te gaan, omdat het pad beneden langs erg drassig kan zijn.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Vervolgens komt u weer bij een bruggetje met rode leuningen. Hiervoor en hierna zijn vistrappen gemaakt. Na het bruggetje zijn ook enkele meanders in de beek gelegd om te snelle afvoer tegen te gaan. Bij het bruggetje gaat u linksaf de Bartelinksweg op. Een smal gedeelte van het zandpad is verhard voor fietsers. Van hieruit heeft u mooi zicht op het retentiegebied waar de kronkelende beek doorheen loopt. Daarachter heeft u zicht op het dorp Hertme.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

U vervolgt nu de Bartelinksweg met een bocht naar links en een bocht naar rechts. Uiteindelijk komt u bij een verharde weg, de Hedeveldsweg. Hier gaat u linksaf (24).  Langs deze weg is een wandelpad gemaakt aan de linkerkant.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
U volgt het wandelpad langs de Hedeveldsweg. Bij de bebouwde kom houdt het pad op. Daar is alleen een smalle klinkersstrook aangebracht. In de bocht is aan de rechterkant een hertenkampje met enkele alpaca's, of dieren die daar op lijken. Even verderop kunt rechts over de stoep lopen. U komt dan bij de Stroomeschlaan, die u recht oversteekt naar het fietspad. Dit heet het Korenpad.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Aan het eind is er een splitsing in het Korenpad, u gaat met de bocht naar links mee. Daar ziet u rechts een vijverpartij "de Weideplas" met een fontein op het eiland. Bijna aan het eind van het Korenpad ziet u links de bogen van de appartementenflat de Wanne. U gaat onder de bogen door en rechtdoor lopend komt u weer in het winkelcentrum bij de kaartenbak.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen