De scholen in de Stroom Esch

 
Afbeelding invoegen
 
 
 
 Afbeelding invoegen
 
’t Iemnschelf wil een onderwijsgemeenschap zijn waar kinderen zich naast allerlei schoolse vaardigheden kunnen ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfkennis, creativiteit en sociaal positief gedrag.
Onze missie is dan ook: ’t Iemnschelf een school om te leren en te leven in balans.
We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem waarbij we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van elk kind afzonderlijk.
Samen met de ouders willen we vormgeven aan de opvoeding van de kinderen. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en zoeken nadrukkelijk de samenwerking. Met andere woorden de deur van ‘t Iemnschelf staat altijd open.
We willen de kinderen begeleiden in hun leerproces en middels samenwerkend en ontdekkend leren de kinderen prikkelen om in samenwerking, met zelfvertrouwen en via een onderzoekende houding te komen tot ontwikkeling.
We gebruiken op ‘t Iemnschelf de volgende visie: binnen een veilig pedagogisch klimaat geven we gevarieerd eigentijds onderwijs met optimale ontwikkelkansen voor elk kind.
Dit realiseren we met een professioneel team waarbinnen samenwerking zichtbaar is tussen ouders, leerling en leerkracht.

Harrie Raanhuis.
directeur Basischool 't Iemnschelf
Fioringras 4
2672050
info@iemnschelf@stichtingkomt.nl
 

 

Afbeelding invoegen

Waar staan we voor op Het Prisma!
Als excellente academische opleidingsschool stimuleren we de kinderen actief om hun eigen kwaliteiten en die van hun medeleerlingen te ontdekken, te benoemen en te gebruiken. In de omgang met elkaar vergroten veiligheid, vertrouwen, openheid, reflectie en levensoriëntatie onze onderlinge verbondenheid en bieden ruimte voor groei.
Door als school samen met ouders en kinderen positief en gericht feedback te geven, helpen we ze hun zelfvertrouwen te vergroten.
Het werken vanuit kernreflectie geeft ons de kans de unieke talenten in elk kind te herkennen, te waarderen en verder te vormen. Daarnaast dagen we de kinderen uit zich verder te ontwikkelen zowel in cognitieve, als in sociaal emotionele zin.
We prikkelen de nieuwsgierigheid door in ons onderwijs vraagstukken uit de leefwereld van kinderen en de bredere samenleving te verbinden.
We stimuleren elke leerling om met zelfvertrouwen een helder zelfbeeld en een open en onderzoekende houding te ontwikkelen in een constant veranderende wereld.

Annemiek van Oosten
schoolleider Het Prisma basisonderwijs
Fioringras 2
2663235
info@hetprismaborne.nl