Statuten, Huishoudelijk en Privacyreglement van de wijkvereniging Stroom Esch


* Statuten "Akte van oprichting wijkvereniging Stroom Esch"   (vastgelegd op 11 april 1988)    
     Zie: StatutenwijkverStroomEsch.pdf

* Huishoudelijk reglement (vastgesteld op 21 maart 2017)  Zie: Huishoudelijk reglement 2017   
 
Privacyreglement (vastgesteld in april 2019) Zie: Privacybeleid.pdf