Leden van de wijkvereniging Stroom Esch

Leden van de wijkvereniging
 
Iedereen die in de Stroom Esch woont kan lid worden van de wijkvereniging.
Wanneer u de wijkkrant ontvangt wil dat nog niet zeggen dat u ook lid bent van de wijkvereniging.
De wijkkrant wordt namelijk "Huis aan Huis" in de Stroom Esch bezorgd
 
Wilt u lid worden? Download het aanmeldingsformulier

Vrijwilligers
De wijkvereniging heeft vele vrijwilligers die vanuit werkgroepen diverse activiteiten ontwikkelen.
 
Interesse om mee te werken? Geef uw naam en adresgegevens op bij Contact 

Redenen om lid te worden van de wijkvereniging Stroom Esch

Algemene redenen:

 • In een convenant met de gemeente zijn de contacten tussen gemeente en Wijkvereniging geformaliseerd. Er zijn regelmatig bijeenkomsten van gemeente en Wijkvereniging waarin zaken betreffende de wijk besproken worden. Er zijn al duidelijk resultaten geboekt.
 • Bemiddeling wensen bewoners naar gemeente, bundeling klachten naar de gemeente.
 • Mededelingen en wetenswaardigheden in de wijkkrant, die weliswaar ieder in de bus krijgt in de Stroom Esch (ook niet-leden), maar die wel bekostigd moet worden.
 • In stand houden van tradities, zoals: Nieuwjaarsduik, Eieren zoeken, Lampionoptocht, Goede wensen borden plaatsen, Kerstboomverbranding.
 • Werkgroep AED (Eerste hulp bij hartfalen) is een werkgroep van de Wijkvereniging.
 • Werkgroep Repair Café.
 • Werkgroep 50 Plus met diverse activiteiten.
 • Levendigheid in de wijk vergroten met Festivals en Kerstmarkten.

Redenen voor sportieve mensen:

 • 's Winters bij lange vorst: ijsbaan op de vijver (nu het werk van IJsclub Borne, maar oorspronkelijk van de Wijkvereniging).
 • Estafette run, medewerking wijkvereniging.
 • Verkeersregelaars bij diverse evenementen, bijv. : Estafette run, lampionoptocht.
 • Werkgroep "Op Pad” heeft routes ontwikkeld, die door de gemeente Borne op kaarten is gezet, zie: Wandelommetjes

Redenen voor mensen met kinderen:

 • Nieuwjaarsduik
 • Eieren zoeken.
 • Lampionoptocht.
 • Kerstboomverbranding

Redenen die met de toekomst rekening houden:

 • We zoeken een eigen lokaliteit. Dan zijn allerlei nieuwe werkgroepen en activiteiten mogelijk
 • Er komen meer (minder mobiele) ouderen in de wijk. Wijk activiteiten dicht bij huis worden dan belangrijker.

Geen redenen om géén lid te worden

 • De kosten. Er zullen maar weinig mensen zijn die de € 5,- per jaar niet kunnen missen.
 • Geen reden om geen lid te worden: de Wijkvereniging doet niets voor mij. De Wijkvereniging doet zeker wel wat voor u, al is het maar indirect.
 • Geen reden om geen lid te worden: niet aan al mijn wensen wordt voldaan; aan alle wensen voldoen is niet mogelijk, maar er is altijd wel iets dat ook voor u geldt.

Extra reden om wél lid te worden:

 • Om iets van de gemeente gedaan te krijgen is het belangrijk om een groot percentage van de wijk te vertegenwoordigen.
 • Om vanuit de wijk veel te horen door te geven aan de gemeente.
 • U kunt mogelijk zelf een reden op touw zetten.