Convenant en overleg met de gemeente Borne

Op 12 maart 2012 heeft de wijkvereniging een hernieuwd convenant getekend met de gemeente Borne over de communicatie, samenwerking en afstemming.

 
Klik hier voor inzage van het Convenant: Convenant 12 maart 2012.pdf
 
Dit convenant is tijdens de algemene ledenvergadering op 12 maart 2012 ondertekend door de voorzitter van de wijkvereniging dhr. F. Edelijn en burgemeester R.G. Welten van de gemeente Borne.
 
 
Zoals in het Convenant (artikel 1 sub a) is aangegeven, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de wijkvereniging met minimaal twee collegeleden over lopende en nieuwe zaken betreffende de wijk Stroom Esch.

Donderdag 27 september 2018 jaarlijks overleg gepland met B&W
 
 

Donderdag 21 september 2017 was het jaarlijkse overleg met B&W
Hiervan is een verslag gemaakt door Frans Edelijn

Donderdag 15 september 2016 overleg met B&W: zie verslag

Donderdag 4 september 2014 Overleg met B&W

Er vindt overleg plaats tussen het bestuur van de Wijkvereniging Stroom Esch en het college van burgemeester en wethouders van Borne.

Volgens de agenda werden tijdens dit overleg de notulen van 27-10-2011 besproken.
Het was veel te lang geleden dat het bestuur van de wijkvereniging met het College had gesproken.
In het convenant dat is afgesloten met de gemeente staat vermeld dat overleg jaarlijks dient plaats te vinden. De notulen van 4 september 2014 zijn hier te downloaden.
  Afbeelding invoegen