Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 19 maart: Algemene ledenvergadering
 •   9 april
 • 28 mei
 • 18 juni
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 10 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 28 mei 2019
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 3. Notulen 9 april 2019.pdf
 4. AED – evaluatie (Inge Bos uitnodigen)
 5. Zaaltje de Wanne – update (Frans / Henk)
 6. Website / digitale portaal – update (Frans/Henk)
 7. Kleine Boris – reparatie (Frans / Harry)
 8. Actualisatie wijkplan / uitvoeringsplan tbv wijkplan  (Frans)
 9. Lunchbijeenkomst, document – update / evaluatie (Frans)
 10. Ledenwerving (allen)
 11. WVTTK en Rondvraag
 12. Sluiting