Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 26 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 18 september 2018
Begin 19.30 uur 
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 26 juni 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Rest volgt

 5. Rondvraag
 6. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf