Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 19 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

      UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 17 april 2018
Begin 19.30 uur 
Agenda : 
 1. Opening
 2. Groene schoolplein het Prisma – Annemiek van Oosten (19:30 uur)
 3. Notulen d.d. 20 februari 2018
 4. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 5. Privacywet - effect op wijkvereniging _ welke acties nodig (Frans/Harry)
 6. WA verzekering wijkvereniging (Frans)
 7. Gebruik ontmoetingsruimte _ verslaggesprek met Welbions (Frans)
 8. Overleg delegatie G1000 m.b.t. activiteiten in ontmoetingsruimte (Frans)
 9. Overleg gemeente m.b.t. panelen tunnelbak (Frans)
 10. Ontwikkelingen Varkensstal - update (Frans)
 11. Losloopgebieden hondenbeleid – update (Frans)
 12. Activiteit eieren zoeken (Pasen) _ update (Gea)
 13. Afscheid Margot Krikke als bestuurslid (Frans)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf