Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 26 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 11 december 2018
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 20 november 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen (Viskoepel)
 4. Gesprek met 50+ over besteding reserves
 5. Financiële afspraken met werkgroep Repair Café
 6. Ontmoetingslunch 15 december – update
 7. AVG document – update, voorstel (Henk en Harry)
 8. Overleg Welbions en Wijkkracht 21 november m.b.t. ontmoetingsruimte – update (Teun/Henk)
 9. Werkgroep Nieuwjaarsduik – update (Frans)
 10. Jaarkalender 2019 – update / vaststellen bepaalde data (Frans/Gea)
 11. Attentie vrijwilligers – verdeling lijst/bezorging (Gea/allen)
 12. Aanhangwagen, reparatie/check – update (Harry/Henk)
 13. Inschrijving KvK – update (Harry/Teun)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf