Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 26 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 16 oktober 2018
Begin 20.00 uur (anders dan normaal)
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 18 september 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Overleg met college B&W d.d. 27 september – terugkoppeling (Frans)
 5. Varkensstal laatste ontwikkelingen – update (Frans)
 6. Ledenwerving – update (Frans)
 7. Ontmoetingslunch in het kader van "de boer op” – update (Frans)
 8. Overleg met Marijke Adams – update (Frans)
 9. Overleg met werkgroep Ellen Slettenhaar/ activiteiten de Wanne (Frans)
 10. Repair Café 5 jaar bestaan – update (Frans)
 11. Werkgroep Lampionoptocht – update (Gea)
 12. Werkgroep Nieuwjaarsduik – update (Frans)
 13. Wijkkrant ook digitaal beschikbaar stellen? (Frans)
 14. Tunnel fotopanelen - update (Frans)
 15. Hondenlosloopgebied – update (Frans)
 16. Inschrijving KvK aanpassen (Teun)
 17. Rondvraag
 18. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf