Adressen wijkvereniging Stroomesch


Bestuursleden

Afbeelding invoegen

Voorzitter
Frans Edelijn

Blauwgras 69
 
2663242
 
Mail via: Contact


Afbeelding invoegen

Secretaris
Gea van Vegchel-de Zoete

Weerselosestraat 275
 
8510957
 
Mail via: Contact


Afbeelding invoegen

Penningmeester
Harry ten Berge

Helmgras 16
 
2665710

Afbeelding invoegen    
Ledenadministratie
Teun van Mechelen

Struisgras 38
2666327 
 
Mail naar:Lia Beunders
 
 
Struisgras 24
 
Mobiel: 10498821Monica Dost
 
 
Helmgras 18
 
2668969


Henk Beltman
 
 
Reukgras 10
 
2666709
 
Wijkkrant en website
 
Afbeelding invoegen

Advertenties en bezorging
Henri  Zuidberg
 
Erve Jenneboer 57
 
2669905
 
Mail via: Contact

Afbeelding invoegen

Kopij wijkkrant inleveren bij: Francis Hampsink
 
Hoefblad 32
 
Mobiel: 21226040
 
Mail via: Contact
Webbeheerder
Henk Beltman
 
Reukgras 10
 
2666709
 
Mail naar: Webbeheer