Laatste nieuws

 

Borne 12 juni 2020

Oud Papier

De laatste dinsdag van juni is er weer oud papier in onze wijk opgehaald. In verband met de vakantie zal dat in juli niet gebeuren. De laatste dinsdag van augustus kunt u uw oud papier weer vanaf 18.00 uur aan een van de straten zetten waar het papier wordt opgehaald.

Insecten hotel

Langs de Bornsche Beek dicht bij de Wanne is een insecten hotel geplaatst. Het is aangeboden door de firma Heymans en Schreder ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste ledverlichting armaturen in onze wijk. Inmiddels is de hele wijk voorzien van nieuwe openbare verlichting en wij hebben tot nu toe alleen maar positieve berichten uit de wijk ontvangen. Een lang slepende kwestie is hiermee eindelijk opgelost.

Hooiberg

De werkzaamheden aan de Hooiberg zijn in volle gang. De contouren worden steeds beter zichtbaar. Verwacht wordt dat de Hooiberg begin 2021 klaar zal zijn.

Nieuw hekwerk

Bij de brug over de Bornsche Beek (Weerselosestraat) heeft het Waterschap een nieuw en fraai hekwerk geplaatst. Het ziet er degelijk en fraai uit, Een aanwinst voor de wijk.

Viskoepel

Op 10 juni is de viskoepel weer geopend. Deze heet nu Puur Vis en Zo. We wensen de nieuwe eigenaren succes toe.

Corona

Het eetpunt op dinsdagmiddag en de ochtendgym op maandag zijn inmiddels weer opgestart. Beide onderdelen zijn zodanig opgezet dat de onderlinge afstand van de deelnemers altijd 1 ½ meter bedraagt. De RIVM richtlijnen worden nageleefd. De werkgroep Repair Cafe onderzoekt of weer opstarten mogelijk is. Dit besluit zal binnenkort worden genomen.

Vijver

Omdat we ontevreden zijn over het onderhoud van de grote vijver de Weideplas hebben we hierover contact opgenomen met de gemeente. Het onderhoud van het eiland valt onder Twente Milieu en de oevers van de vijver worden onderhouden door het Waterschap. De gemeente heeft toegezegd hier werk van te maken.

Wijkplan

Voor het nieuwe wijkplan hebben we zo’n 30 voorstellen gekregen van wijkbewoners. We zijn met deze betrokkenheid vanuit de wijk erg blij. Door Corona heeft de verdere uitwerking van het wijkplan een hele tijd stil gelegen. Na de zomervakantie pakken we de draad weer op.

Raad van State

Dinsdag 7 juli was er een zitting van de RvS waar bezwaar van de fam. Hoedemaker aan de orde is geweest. Het bezwaar ging over de toekenning van de gemeente om Kuiphuis (varkensstal) toe te staan er 500 biologische varkens te houden. Omdat deze varkens veelal buiten zijn en zich op een afstand  van 50 meter van de woning van Hoedemaker bevinden wordt door Hoedemaker gesteld dat de geuroverlast boven de toelaatbare grens komt.

De RvS zal zich hier binnenkort over uitspreken.

Frans Edelijn

Voorzitter.

 
 
 
 

Start vervanging openbare verlichting  (Op weg naar LED)

Borne 2 maart 2020  |  De start hiervan is op donderdag 5 maart. Er vindt dan een officiele handeling plaats d.m.v. het ontsteken van de verlichting door wethouder Michel Kotteman en wel om 16.30 uur aan de Weerselosestraat ter hoogte van huisnummer 74. Hieraan voorafgaand is een korte bijeenkomst in het Kulturhus.

Aannemingsbedrijf Heijmans Infra B.V. gaat alle openbare verlichting, die nog niet is uitgevoerd in LED, in de gemeente Borne vervangen. Alle masten en armaturen met conventionele verlichting worden vervangen door armaturen met dimbare LED-verlichting.

Het doel van de vervanging van de openbare verlichting is om te komen tot efficiënter (goedkoper) beheer en een forse reductie op het energieverbruik mét het bijbehorende reduceren van de CO2 uitstoot. Gemeente Borne zet hiermee een belangrijke stap in het voldoen aan de (nationale) klimaatdoelstellingen en de doelstelling zoals verwoord in de visie Mijn Borne 2030. 

Energiezuinig In de voorbereiding van het project is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid, zoals herbruikbaarheid van materialen en terugdringen van energieverbruik door te kiezen voor energiezuinige armaturen in combinatie met dimfunctie. In Borne wordt voor het eerst de nieuwste IZYLUM armatuur van Schréder aangebracht, een hoogwaardige armatuur die circulair, modulair en toekomstbestendig is. 

Dimregime Met de dimfunctie wordt op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld ’s nachts, de verlichting gedimd. Dit zogeheten ‘dimregime’ wordt toegepast om energie (en stroomkosten) te besparen. De verlichting kan van 100 procent worden gedimd naar 70 procent, 50 procent en zelfs 30 procent

Naast vervanging van de lichtmasten is ook het onderhoud van de gehele openbare verlichting, voor een periode van negen jaar, in het contract met Heijmans opgenomen. 

Planning De vervangingswerkzaamheden duren tot ongeveer eind 2020. In wijken waar Heijmans aan de slag gaat, worden omwonenden t.z.t. per brief geïnformeerd over de werkzaamheden, waar men weinig tot geen hinder van ondervind. 

Duurzaam Heijmans en Schréder hechten veel waarde aan het creëren van een gezonde leefomgeving. Het nadenken over en aanbrengen van duurzame verlichting is daar onderdeel van. Als stap naar het verbreden en verbeteren van de biodiversiteit schenken zij een insectenhotel dat binnenkort ter hoogte van de Weerselosestraat in het groen zal worden geplaatst.

 
 
 
Nieuwe route oud papier Stroom Esch vanaf maart 2020
 
Borne 14 februari 2020  |  In Borne wordt oud papier vrijwillig ingezameld door de muziekverenigingen en in de meeste wijken is dit maandelijks. Voor de wijk Stroom Esch is dit de laatste dinsdagavond van de maand.  In de volgende straten wordt vanaf maart 2020 het oud papier opgehaald: 
 
Stroom-Eschlaan
Weerselosestraat
Zevenblad
Wanne
Dorsmolen
Blauwgras
Mocht het oud papier niet in uw straat worden opgehaald, dan kunt u het oude papier vanaf 17.00 uur neerzetten aan één van bovengenoemde nabij gelegen straten. Dit papier wordt dan 's avonds ook meegenomen. Zo wordt dus vanaf heden in de gehele wijk het oude papier weer opgehaald.

Hoe kunt uw het beste oud papier aanbieden?

Het papier en karton wordt meegenomen als het goed is verpakt in een doos of als het samengebonden is. Het pakket mag niet groter zijn dan een verhuisdoos en het gewicht mag maximaal 20 kilo zijn. Het moet namelijk wel te tillen zijn door de vrijwilligers. Los papier/kleine dozen/pizzadozen of papier in een (kunststof) krat worden niet meegenomen.  Grotere dozen/karton, zoals TV-dozen, dozen van zelfbouwmeubels, etc. worden niet meegenomen indien het niet verkleind is tot een pakketje van maximaal 40 bij 60 cm.

Wegbrengen oud papier

Ook is het mogelijk om het oud papier zelf weg te brengen naar de containers van de muziekverenigingen aan de Burenweg 5 (Stedelijk Orkest) en de Weideweg 1 (Bornse Harmonie) in Borne. De terreinen zijn de gehele dag geopend. In verband met ongewenste dumpingen van afval in het verleden zijn bewakingscamera's geplaatst. Bij het storten van ander materiaal wordt aangifte gedaan bij de politie

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u zich wenden tot de supportersvereniging van de Bornse Harmonie via e-mailadres oudpapier@bornseharmonie.nl
   

Barrique ontkurkt… nieuwe locatie

Dinsdagmiddag 21 januari opende slijterij De Barrique officieel haar deuren aan De Dorsmolen. Het was de kroon op het werk van eigenaar Thom Hilderink en zijn mensen waarin hij de voormalige supermarkt in de Stroom Esch een fonkelnieuw aanzien wilde geven. In april vorig jaar vertelde hij nog dat het een soort van belevingscentrum zou moeten worden. Ruim een half jaar deden ze er over. Maar het resultaat is er dan ook naar. Er ontstond een slijterij die er zijn mag, zowel voor als achter de schermen.
 
Eindelijk is het wandelpaneel geplaatst waarop de pijltjesroutes te vinden zijn


In november 2018 is de (linker) tekst voor het paneel aangeleverd met foto's van de Stroom Esch en bijna een jaar later (half september 2019) is het dan zo ver: het paneel met de routes is geplaatst. Als foto heeft men een kale boom in een winterlandschap geplaatst en als titel bij de tekst toegevoegd: "Rondom de Stroom Esch laat niemand zich opjagen". 
Dat geldt dus vooral voor de organisatie van het wandelnetwerk Twente.
 
Vanaf het routebord wijzen de pijltjes naar de rotonde.Daarvandaan splitsen de routes zich, die je kunt volgen langs de rode, blauwe of paarse pijlen.
 
Tip: Koop een routekaart bij de VVV, want de pijltjes zijn soms verdwenen.
 
 
 


juli 2019
Geschenk voor het Groene schoolplein
 
Groep 8 van het Prisma heeft de leerlingen en het team een Wegwijzer aangeboden. Het is het afscheidscadeau van groep 8, vlak voordat zij naar de middelbare school uitvliegen. Groep 8 draagt met dit cadeau bij aan het groene schoolplein dat steeds meer zichtbaar en mooier wordt.
De WegWijzer heeft verschillende kernkwaliteiten op de bordjes staan, die door de kinderen zijn aangedragen.
Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: sportief, humor, betrouwbaar en zorgzaam.
Het Prisma werkt met kernkwaliteiten, zodat kinderen op een positieve manier hun eigen talenten leren ontdekken.
Annemiek van Oosten, schoolleider Prisma


 
 

8 mei 15 - 19 uur   
Voorjaarsmarkt met diverse activiteiten bij basisschool het Prisma, Fioringras 2.
 
Hiermee werd geld opgehaald voor goede doelen.
Dit jaar voor:
Bij de voorjaarsmarkt was ook een open dag met heel veel activiteiten, zoals:
je laten schminken, een glittertattoo laten zetten, grabbelen, blikgooien en eendjes vangen, zelfs een heuse stormbaan (zie foto's hier en meer in fotoalbum)
Verder was er verkoop van popcorn, snoepzakjes, ijs, pizza en saté van de barbecue.

 

 

Dirk de Fotograaf stuurde van de binnentuin van de Wanne enkele foto's van bovenaf


  
  
Februari 2019 
In de binnentuin van de Wanne werd hard gewerkt om het plan van Esther Baart uit te voeren.
 
         
 
en ........ 
De viskoepel werd opnieuw geopend