Gemeentenieuws in 2017

Kapvergunning en herplant van de eiken aan de Stroomeschlaan en het Blauwgras
 
Tijdens een boomveiligheidscontrole in het voorjaar van 2017 blijkt een groot aantal eiken aan het Blauwgras en de Stroomeschlaan in slechte conditie te verkeren. In het voorjaar van 2018 worden deze eiken verwijderd en worden er nieuwe bomen geplant. Wij leggen aanwonenden graag uit waarom dit gebeurt en wat dit voor hen betekent.

Waarom worden de eiken gekapt?
Er is onvoldoende ruimte voor de groei van deze eiken waardoor schade aan leidingen, trottoirs en wegen toeneemt. Eiken die nog voldoende ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen, worden gespaard.

Wat betekent dit voor aanwonenden?
In januari en februari organiseren de gemeente Borne en Twente Milieu in de ontmoetingsruimte van de Wanne inloopbijeenkomsten voor aanwonenden.
Tijdens deze inloopbijeenkomsten worden aanwonenden geïnformeerd over de plannen en wisselen zij graag met hen van gedachte over de herplanting.

 
Afbeelding invoegen
 
 
In januari 2018 ontvingen aanwonenden een persoonlijke uitnodiging van Twente Milieu voor de inloopbijeenkomsten in de Wanne.
Er zullen drie boomsoorten worden getoond waaruit bewoners een keus kunnen maken.
 
Deze inloopbijenkomsten zijn gepland op:
Blauwgras: 23 januari van 18.30 - 20.30 uur     
Stroomeschlaan: 6 februari van 18.30 - 20.30 uur      

Aanvraag kapvergunning
Met goedkeuring van de wijkvereniging is de kapvergunning voor de eiken reeds aangevraagd, maar is daarmee geen voldongen feit. Nadat de vergunning is aangevraagd, blijft de inspraak van aanwonenden gehandhaafd en zijn er nog aanpassingen mogelijk.

Vragen
Vragen hierover kunnen door de aanwonenden worden gesteld tijdens de inloopavonden. 


Afbeelding invoegen

Bewonersavond was een succes.
De Stroom Esch was "in gesprek met gemeente" over:
  • de tunnelbak
  • de vijver met omgeving
  • onderhoud wegen en trottoirs
  • enz. enz.
Meer dan 50 wijkbewoners brachten 22 onderwerpen in.
 
Aan de hand van foto's werden problemen aangegeven, maar er werd ook meegedacht over oplossingen. Een ambtenaar van de gemeente en een functionaris van Twente Milieu gaven uitleg over mogelijke en onmogelijke oplossingen. 
Er was een goede sfeer en er werd goed naar elkaar geluisterd.
 
Er is een verslag gemaakt en de wijkvereniging houdt daarmee de vinger aan de pols.
 
Deze avond, die een alternatief is voor de wijkschouw van voorheen, is voor herhaling vatbaar.

 
 
Afbeelding invoegen
 
Enkele van de ingezonden foto's:
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Gesprek met direct aanwonenden over woon/zorg initiatief  "de Hooiberg” op 18 mei 2017
Er waren zo’n 25 bezoekers die de informatiebijeenkomst  bijwoonden, die was georganiseerd door de gemeente Borne.
Hiervoor waren 44 adressen aangeschreven van personen die dicht bij of zicht hebben op de inmiddels gesloten basisschool de Hooiberg.

In principe zou voor de locatie Hooiberg een zelfde procedure moeten worden gevolgd zoals dat ook bij basisschool de Zonnebloem is gedaan.
Een proces waar iedereen kon meedoen om een goed plan te bedenken  dat op maximale instemming van de wijkbewoners kon rekenen.
Afbeelding invoegen

Inmiddels ligt er een kant en klaar plan van de Stichting "de Hooiberg” die in de Hooiberg een woon-zorgvoorziening wil realiseren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de buurt van hun dagbesteding en van hun ouders.
De leeftijd van de  toekomstige bewoners ligt tussen de 18-25 jaar. Ze zijn verschillend gehandicapt of licht zelf redzaam tot volledig zorgbehoevend.
  Afbeelding invoegen
De doelstelling van de gemeente op deze avond was om af te tasten hoe een dergelijk initiatief bij de direct aanwonenden zou vallen.
De aanwezige ambtenaren en wethouder Michel Kotteman waren daarvoor aanwezig voor een toelichting.

De bedoeling is dat alleen het hoofdgebouw van de Hooiberg voor deze voorziening wordt gebruikt. Alle noodlokalen zullen verdwijnen en de sportzaal blijft staan.
Een investeerder is reeds gevonden. Afbeeldingen werden getoond om te laten zien hoe het geheel er uit gaat zien.

Ook de wijkvereniging was hiervoor uitgenodigd. Overigens hadden wij al enkele keren met de Stichting "de Hooiberg” en de gemeente over dit initiatief gesproken.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft al bij  de eerste kennismaking met het project aangeven deze ontwikkeling te willen omarmen.
Dat standpunt is door Frans Edelijn, voorzitter van de wijkvereniging, tijdens de bijeenkomst toegelicht.

Toen na deze informatievoorziening gevraagd werd hoe de direct aanwonenden over het plan dachten gaven alle aanwezigen unaniem aan het een uitstekende ontwikkeling te vinden.
Wel is toegezegd dat de Stichting nog in gesprek zal gaan met de aanwonenden om de plannen nog wat gedetailleerder toe te lichten.
Michel Kotteman heeft toegezegd te gaan werken aan een Collegebesluit waarin voor het plan van de Hooiberg niet wordt gekozen voor de werkwijze zoals bij de Zonnebloem, maar voor een zogenaamde verkorte procedure.
Frans Edelijn (voorzitter)
Zie ook Borne boeit van 3 juni 2017
 
 

 
Twente milieu zorgt voor ondergrondse afvalcontainers
 
Niet alleen kregen vele inwoners van Borne een eigen extra afvalcontainer, maar de Dorsvloer in de Stroom Esch kreeg ook ondergrondse verzamelcontainers.
Twee voor verpakkingsmateriaal, twee voor glas en twee voor restafval. Die voor glas kan 3 ton bevatten en de andere twee zelfs 5 ton. Omdat glas zwaarder is, mag die niet net zo groot zijn.
De mannen van het bedrijf, dat de containers plaatste, waren vrijdagmiddag 7 april bijna klaar toen de foto's gemaakt werden. Vanwege de droogte de afgelopen tijd, stond er weinig grondwater en stonden de containers snel op hun plaats.
Zie ook fotoalbum Afvalcontainers met foto's vanaf 2010, o.a van Dirk de Graaf.
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen