Gemeentenieuws in 2017

Kapvergunning en herplant van de eiken aan de Stroomeschlaan en het Blauwgras
 
Tijdens een boomveiligheidscontrole in het voorjaar van 2017 blijkt een groot aantal eiken aan het Blauwgras en de Stroomeschlaan in slechte conditie te verkeren. In het voorjaar van 2018 worden deze eiken verwijderd en worden er nieuwe bomen geplant. Wij leggen aanwonenden graag uit waarom dit gebeurt en wat dit voor hen betekent.

Waarom worden de eiken gekapt?
Er is onvoldoende ruimte voor de groei van deze eiken waardoor schade aan leidingen, trottoirs en wegen toeneemt. Eiken die nog voldoende ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen, worden gespaard.

Wat betekent dit voor aanwonenden?
In januari en februari organiseren de gemeente Borne en Twente Milieu in de ontmoetingsruimte van de Wanne inloopbijeenkomsten voor aanwonenden.
Tijdens deze inloopbijeenkomsten worden aanwonenden geïnformeerd over de plannen en wisselen zij graag met hen van gedachte over de herplanting.

 
Afbeelding invoegen
 
 
In januari 2018 ontvingen aanwonenden een persoonlijke uitnodiging van Twente Milieu voor de inloopbijeenkomsten in de Wanne.
Er zullen drie boomsoorten worden getoond waaruit bewoners een keus kunnen maken.
 
Deze inloopbijenkomsten zijn gepland op:
Blauwgras: 23 januari van 18.30 - 20.30 uur     
Stroomeschlaan: 6 februari van 18.30 - 20.30 uur      

Aanvraag kapvergunning
Met goedkeuring van de wijkvereniging is de kapvergunning voor de eiken reeds aangevraagd, maar is daarmee geen voldongen feit. Nadat de vergunning is aangevraagd, blijft de inspraak van aanwonenden gehandhaafd en zijn er nog aanpassingen mogelijk.

Vragen
Vragen hierover kunnen door de aanwonenden worden gesteld tijdens de inloopavonden. 


Afbeelding invoegen

Bewonersavond was een succes.
De Stroom Esch was "in gesprek met gemeente" over:
  • de tunnelbak
  • de vijver met omgeving
  • onderhoud wegen en trottoirs
  • enz. enz.
Meer dan 50 wijkbewoners brachten 22 onderwerpen in.
 
Aan de hand van foto's werden problemen aangegeven, maar er werd ook meegedacht over oplossingen. Een ambtenaar van de gemeente en een functionaris van Twente Milieu gaven uitleg over mogelijke en onmogelijke oplossingen. 
Er was een goede sfeer en er werd goed naar elkaar geluisterd.
 
Er is een verslag gemaakt en de wijkvereniging houdt daarmee de vinger aan de pols.
 
Deze avond, die een alternatief is voor de wijkschouw van voorheen, is voor herhaling vatbaar.

 
 
Afbeelding invoegen
 
Enkele van de ingezonden foto's:
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


 
Twente milieu zorgt voor ondergrondse afvalcontainers
 
Niet alleen kregen vele inwoners van Borne een eigen extra afvalcontainer, maar de Dorsvloer in de Stroom Esch kreeg ook ondergrondse verzamelcontainers.
Twee voor verpakkingsmateriaal, twee voor glas en twee voor restafval. Die voor glas kan 3 ton bevatten en de andere twee zelfs 5 ton. Omdat glas zwaarder is, mag die niet net zo groot zijn.
De mannen van het bedrijf, dat de containers plaatste, waren vrijdagmiddag 7 april bijna klaar toen de foto's gemaakt werden. Vanwege de droogte de afgelopen tijd, stond er weinig grondwater en stonden de containers snel op hun plaats.
Zie ook fotoalbum Afvalcontainers met foto's vanaf 2010, o.a van Dirk de Graaf.
 

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen