Weblog voor wijkbewoners

Op deze stukjes kan door iedereen worden gereageerd.
 

Opknappen tunnelbak - donderdag 16 november 2017

 


Alle onderstaande plannen zijn gereed.
 
Er wordt z.s.m. naar nieuwe armaturen gezocht waarin LED verlichting geplaatst kan worden.
 
De spinnen mochten nog even blijven.
 

Voorgeschiedenis:
De tunnelbak naar en van de Stroom Esch was aan een opknapbeurt toe
In het wijkplan van de wijkvereniging (2014-2018) hebben we aangegeven dat de tunnel die de wijk Stroom Esch verbindt met het centrum nodig aan een opfrisbeurt toe is.
Tijdens de bewonersavond in juni 2017 is dit onderwerp ook besproken en toen bleek dat hetgeen de wijkvereniging graag wilde breed werd gedragen.
De slechte verlichting en de sombere smerige uitstraling werd door velen als storend en onveilig ervaren.
Ook in het jaarlijks overleg met het College (sept. 2017) is andermaal dit onderwerp aan  de orde geweest waarbij duidelijk werd dat ook het College van mening is dat er iets moet gebeuren.
 
De wijkvereniging wil de wanden aan de zijden van het fiets- en voetpad  niet alleen geschilderd zien maar ook aantrekkelijker maken met sfeerpanelen.
De afbeeldingen op de panelen komen overeen met de afbeeldingen die ook geplaatst zijn op de ramen  van de lege winkelruimte in de Dorsmolen.
Francis Hampsink (Creatieve Vitamines) heeft dit ontwerp destijds gemaakt en de wijkvereniging heeft Francis ook gevraagd een ontwerp te maken voor de panelen in de tunnel.
 
Inmiddels is een impressie gemaakt hoe het zou kunnen worden. De link tussen tunnel en afbeeldingen winkelruimte Dorsmolen is heel herkenbaar.
Aan alles hangt een prijskaartje. Zo ook aan deze panelen.
We gaan de komende tijd aan de slag om de noodzakelijke financiële middelen bij elkaar te krijgen en we gaan er van uit dat dit zal lukken.
 
Momenteel wordt ook gewerkt aan een plan om het fiets- en voetgangersgedeelte van de tunnel veiliger te maken. Hiervoor zal door het College nog om een krediet worden gevraagd bij de gemeenteraad. Deze plannen zouden nog voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 moeten worden uitgevoerd.
Frans Edelijn (voorzitter)

Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >