Weblog voor wijkbewoners

Op deze stukjes kan door iedereen worden gereageerd.
 

Mammoet Boris - zaterdag 26 augustus 2017

 
Afbeelding invoegen

Tentoonstelling over Boris in Stationsstraat 16
Van zaterdag 26 augustus tot en met 24 september heeft de Heemkundevereniging Borne een tentoonstelling ingericht over "Boris van Borne’. De expositie is aan de Stationsstraat nr.16.
 
De Twentse Welle gaf enkele botten van de gevonden Boris in bruikleen. Patrick Josso leverde het ontwerp voor de Boris, die in park Scholtenshof is geplaatst.
Verder is er veel informatie met fotomateriaal over de opgraving.
 
Tussen 26 augustus en 24 september is de expositie open op zaterdagen en zondagen van 12 - 17 uur.
  Afbeelding invoegen
Educatieve hoek in Kulturhus
Nu Patrick Josso de kunstwerken van Boris gemaakt heeft, wil hij in samenwerking met het basisonderwijs een educatieve hoek inrichten in het Kulturhus waar basisschoolleerlingen terecht kunnen. Het plan is om een soort ontdek en beleef ruimte in de bibliotheek in te vullen.
 
Onthulling Boris in stromende regen
Er waren op 25 juli 2017 wel 100 genodigden en geïnteresseerden in de ontmoetingsruimte van de Wanne aanwezig toen het nog droog was.
Nadat Frans Edelijn had verteld hoe het project van Boris in de Stroom Esch tot stand was gekomen met vele sponsors, vertelde Henk Lansink van het waterschap hoe de mammoetbotten, dankzij de oplettende kraanmachinist, Hans Bekhuis, opgegraven en bewaard konden worden. Ze zijn nu te zien in de Twentse Welle.

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Buiten was het inmiddels wat gaan regenen. Maar de meesten hadden een paraplu mee genomen, dus welgemoed op naar de onthulling vlak bij de vindplaats. 
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Onder het zingen van "Boris kom gauw" werd het publiek beloond met de onthulling door Heral Hesselink, indertijd de coördinator bij de vondst en Hans Bekhuis, de kraanmachinist. Waarna iedereen snel omkeerde naar de borrel met de hapjes.
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Weer langs de vindplaats met op het eilandje de door het waterschap geplaatste mammoetboom en het inmiddels nieuwe informatiebord.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Gelukkig waren de natte plekken snel weer opgedroogd.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Tot slot kregen degenen aan wiens werk wij dit alles te danken hebben een blijk van waardering.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Tentoonstelling over Boris in stationsstraat 16
Op zaterdag 26 augustus opent de Heemkundevereniging Borne een tentoonstelling over "Boris van Borne’. 
De expositie is aan de Stationsstraat nr.16.
Tijdens de boekenmarkt in de Stationsstraat is de tentoonstelling van 9.00 tot 15.00 open.
 
Educatieve hoek in Kulturhus
Verder wil Patrick Josso in samenwerking met het basisonderwijs een educatieve hoek inrichten in het Kulturhus waar basisschoolleerlingen terecht kunnen. Het plan is om een soort ontdek en beleef ruimte in de bibliotheek in te vullen.
Marjo Kouprie


Het is wel een klein feestje waard:
 
Op 25 juli zal het kunstwerk van onze Boris uit de wijk Stroom Esch, ontworpen door Patrick Josso, geplaatst en onthuld worden. 
 
De kleine Boris staat er sinds 18 juli al:
 
Afbeelding invoegen
Diverse sponsoren hebben aan de realisatie bijgedragen.

Afbeelding invoegen

 

 
Afbeelding invoegen

MAMMOET BORIS TERUG NAAR BORNE EN OOK NAAR DE STROOM ESCH? 
 
Omdat de resten van mammoet Boris gevonden zijn in de wijk Stroom Esch (in de Bornsche Beek) is de wijkvereniging van mening dat deze vindplaats een betere aanduiding verdient.
 
In het wijkplan 2014-2018 staat dit als volgt beschreven:
"Boris van Borne”; van deze jong volwassen mammoet werden enkele jaren geleden 60 skeletdelen gevonden bij het graven van de vistrap bij het kantorenparkje. Het meest volledige overblijfsel ooit in Nederland gevonden.
  Afbeelding invoegen
 
Bij youtube is een filmpje te zien over de opgraving.
 
 
Er staat nu een bord met vermelding en informatie. Helaas was dit bord ontsierd en onduidelijk gemaakt door graffiti. Maar inmiddels heeft het waterschap vechtstromen een nieuw bord geplaatst.
 
De wijkvereniging is aangenaam verrast dat er momenteel gewerkt wordt aan een levensechte mammoet. Immers Boris hoort bij Borne en Borne hoort bij Boris of beter nog Boris hoort bij de Stroom Esch en de Stroom Esch hoort bij Borne.
 
De wijkvereniging is blij dat er eindelijk aandacht is voor Boris. Alleen komt deze Boris in  het centrum van Borne in het parkje achter het gemeentehuis. Voor de wijkvereniging aanvankelijk een teleurstellende plek, maar inmiddels zijn er ontwikkelingen waardoor Boris zowel in het centrum als in de Stroom Esch zichtbaar zal worden.
 
De wijkvereniging Stroom Esch heeft de handen ineen geslagen en zal trachten ook een Boris monument/kunstwerk bij de vindplaats te realiseren!

 
Afbeelding invoegen
 
Patrick Josso, een kunstenaar uit Borne, is bereid gevonden hiervoor een ontwerp te maken dat inmiddels door de wijkvereniging is omarmd.

Ook de wijkbewoners willen we bij dit initiatief betrekken. Zij kunnen met vrije giften financieel bijdragen. Of ideeën leveren.
Daarnaast zal worden getracht bij stichtingen en instellingen de benodigde middelen bijeen te krijgen.
De wijkvereniging Stroom Esch zal 25% van de kosten voor haar rekening nemen.
 
Afbeelding invoegen

Presentatie
Op 19 juli werden in de ontmoetingsruimte van de Wanne de plannen toegelicht door Frans Edelijn en de kunstenaar Patrick Josso.
Loes Schippers van de Twentse Welle vertelde hoe het opgraven van de botten in zijn werk was gegaan en dat zoveel botten vinden op de plek waar een mammoet gestorven is wel heel bijzonder is.
De jong volwassen Boris moet hier zo'n 26.000 jaar geleden waarschijnlijk in een beek, die er toen ook was, terecht zijn gekomen. De grote zware botten, o.a. van de kop zijn wel doorgespoeld, maar de vele botten die er nog lagen zijn mogelijk in een kolk blijven liggen.
De Twentse Welle was heel blij dat het waterschap Regge en Dinkel hun vondst in 1996 gemeld heeft. Lees meer hierover bij de regio canon van Borne

 
Het waterschap heeft later nog meer aandacht aan de vondst willen geven door een Mammoetboom (een sequoiadendron) te planten op het eilandje bij de vindplaats. 
 
Aanvankelijk was dat geen succes omdat de boom dood ging. Maar nu staat er al weer enkele jaren een groot gezond exemplaar, zoals te zien is op de rechter foto.
 
Afbeelding invoegen


 
Nu maar hopen dat ook de informatie op het bord nog eens wordt vernieuwd door (nu) het waterschap Vechtstreken.
  Afbeelding invoegen

Na de bijeenkomst in de Wanne liep een deel van het gezelschap dat goed ter been was mee naar het grasveld achter de vindplaats van Boris.
Daar werd op vinyl het ontwerp getoond dat uitgevoerd zal kunnen worden in cortenstaal.
Het zou mooi zijn wanneer het beeld te zien is vanaf de provinciale weg en er een verbinding komt met het beeld dat in de beeldentuin in het centrum zal kunnen komen. Bijvoorbeeld d.m.v. een fiets of wandelroute, die ook langs een pleisterplaats komt waar bijvoorbeeld "Boriskoekjes" bij de thee geserveerd worden.
 
Wie ideeën heeft over de financiering en/of verdere uitwerking van de plannen wordt uitgenodigd om hier te reageren.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 


Reacties:

Boris was GEEN babymammoet, gezien de grootte van de botten.

Jurrie Haak- 16-07-2016

Vandaag vernomen dat Boris inderdaad geen baby meer was toen hij stierf, maar een jong volwassen mammoet. Heb het dus veranderd in het weblog.

Webbeheer Stroom Esch- 19-07-2016

Bij deze wil ik nogmaals benadrukken dat ik het mammoetverhaal niet als een wedstrijd tussen twee kampen zie. Ik ben blij dat de grote, jongvolwassen Boris er gaat komen en hopelijk een warme plek en een hartelijk onthaal krijgt en wellicht nog een rol kan spelen in de zoektocht naar de identiteit van Borne in de gemeente Borne. Ook ben ik blij dat ik heb mogen meewerken aan de tot standkoming van een gedenkmonument voor Boris, op de plek waar hij ooit is gestorven en gevonden. In stilte hoop ik dat de plaatsing van beide objekten op hetzelfde moment kan plaats vinden. want wie wil nou niet zo'n schattig, wollig, groot en lief dier als logo of merk

patrick josso- 08-01-2017

Mamoet lijken in afmeting op straathonden met een slurf. Belachlijk.

Rinus Huiskes- 24-07-2017


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >