Wijkkrant, website en facebook

 
Wijkkranten in 2019
 
       
Klik op de foto om de Pdf te lezen


Wijkkrant juni 2020

In verband met de coronacrisis liggen alle activiteiten van de wijkvereniging nog steeds stil. Daarom is er voor de aanstaande wijkkrant, die in juni zou worden uitgegeven, onvoldoende nieuwe info om een aantrekkelijke wijkkrant te maken.
 
Derhalve hebben we besloten om de juni wijkkrant dit keer NIET uit te geven. De eerstkomende wijkkrant zal eind 2020 weer huis aan huis worden verspreid.
 
Omdat al onze adverteerders een bijdrage betalen voor drie wijkkranten zal hun advertentie ook nog geplaatst worden in de eerste wijkkrant van 2021. Deze zal in maart 2021 worden uitgegeven.


De doelen voor de wijkkrant, website en facebook zijn gericht op de Stroom Esch

De krant gaat over:
 • Wat er speelt binnen de wijkvereniging (o.a. "Van de voorzitter")
 • Actuele zaken, die spelen in de Stroom Esch
 • Verhalen van mensen uit de wijk, hun onderneming, of interesse
Er zijn vaste rubrieken, zoals:
 • Adressen van de wijkvereniging
 • Hermandit Hermandat (info van de wijkagent)
 • Geef de pen door
 • De kinderkrant
De krant verschijnt vanaf 2018 geheel in kleur 3x per jaar (eind februari, eind juni, eind november).
De redactieleden van de krant vergaderen ongeveer 6 weken voordat de wijkkrant uitkomt.
Dan wordt samen met de vormgeefster besproken wie welk stukje schrijft.
Dat kan zijn naar a.l.v. eigen observatie, met behulp van een interview, of opgezochte informatie.

Wijkbewoners kunnen ook kopij inleveren (voor kopijdata zie: Jaarkalender 2017.pdf).

De krant wordt in elkaar gezet door de vaste vormgeefster.

Verspreiding en acquisitie van de wijkkrant
Wanneer de krant van de drukker komt, is er een vaste groep van 19 vrijwilligers die de kranten rond brengt.
De krant wordt op alle 1650 adressen in de Stroom Esch bezorgd.
 
Degene die dit organiseert (zie: Adressen) zorgt ook voor het onderhouden van contacten met adverteerders.
 
Kosten (in 2018) voor het adverteren in 3 edities van de wijkkrant (in kleur en op A5 formaat):
 
Hele buitenkaft  € 150,-
Hele binnenkaft € 140,-
Hele pagina       € 125,-
Halve pagina     €   75,-
Kwart pagina    €   50,-
 
Jaarverslag 2016 Wijkkrant Stroom Esch

Bemensing van de redactie:
We startten het jaar met de Vormgeefster, twee redacteuren en een gastredactrice.
Helaas moesten we tijdens het jaar afscheid nemen van onze gastredactrice. Wel kregen we er twee redacteuren voor terug, waarvan er één helaas als gevolg van verhuizing weer vertrok.
Aan het eind van het jaar vertrok er nog een redacteur na een 10 jarig "dienstverband”.

Inhoud:
De inhoud van de kranten volgden het beproefde procedé: de voorzitter meldde allerlei activiteiten en ontwikkelingen uit de wijk en in de Wijkvereniging. De redacteuren gingen de wijk in om ondernemers te interviewen, nieuws uit de scholen en van de politie te verzamelen en vanuit de wijk kwamen regelmatig bijdragen over belevenissen, zorgen en vragen in en uit de wijk.
Deze verzameling aan verhalen werd vervolgens door onze vormgeefster van foto’s voorzien en tussen de advertenties samengebracht in de Wijkkrant die afhankelijk van de uitgave tussen de 36 en 40 pagina’s bevatte.

Redactie in 2016
Francis Hampsink: vormgeving en redacteur
Jan Blom: (hoofd)redacteur; vertrekt per 31-12
Gerrit Aalderink: redacteur
Gretha Sierink: gastredacteur; vertrok halverwege het jaar
Patricia Breemen: redacteur sedert oktober 2016
Mathijn Pauwels: redacteur sedert oktober 2016, vertrek door verhuizing per 31-12-2016

Jan Blom

Verslag coördinatie verspreiding en advertenties wijkkrant Stroom Esch over het jaar 2016
De wijkkrant verscheen in 2016:  4 keer
 
De wijkkrant werd huis aan huis verspreid in de wijk Stroom Esch (1550 ) en bij adverteerders
en andere belanghebbenden zoals: andere wijkverenigingen; gemeentehuis en het kulturhus.
De totale oplage per editie bedroeg: 1680 stuks.

We hadden 35 adverteerders, 3 meer dan het vorige jaar.
Voor het komende jaar hebben 5 adverteerders bedankt, maar er zijn 2 nieuwe adverteerders voor in    de plaats gekomen. Het bestuur had besloten voor 2017 de advertentiekosten niet te verhogen.

Er zijn 19 vrijwilligers die de wijkkrant bezorgen, en er is 1 reserve bezorger.
 
Henri Zuidberg.

 
De website is meer gericht op:
 • actuele informatie (agenda en berichten)
 • algemene informatie over de wijk (vooral gericht op nieuwe bewoners)
 • ontwikkelingen, ook gezien vanuit het verleden
 • foto's en verslagen van activiteiten
Jaarverslag website 2016:
In 2016 was het bezoekersaantal van de website per dag ruim 150.
Met uitschieters van: 279 op 10 september (Nazomerfestival) en het minste aantal van 60 op 5 maart.
Helaas is januari 2016 niet bewaard (ter vergelijking: 7 januari 2017 waren er 430 bezoekers na de Nieuwjaarsduik)
Er werd 20x een mail rond gestuurd met "Nieuws op de website" aan + 300 belangstellenden.
 
Marjo Kouprie


Facebook is gericht op:
 • actuele informatie
 • ontwikkelingen binnen verschillende werkgroepen
Facebook heeft eind 2016 ruim 460 likes